Kadeti/Juniori U-18 19/20

Raspored Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

9 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-18 - NC Maruševec U-18

3 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Cestica U-18 - NC Jalžabet U-18

0 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Ludbreg U-18 - NC Sveti Ilija 2 U-18

4 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Lepoglava-Klenovnik U-18

0 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija U-18 - NC Vidovec U-18

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-18 - NC Petrijanec-Nova Ves U-18

1 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-18 - NC Sračinec-Svibovec U-18

3 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Jalžabet U-18 - NC Kučan-Trnovec U-18

1 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Ludbreg U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

0 - 9
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Maruševec U-18 - NC Sveti Ilija U-18

0 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-18 - NC Cestica U-18

0 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-18 - NC Varaždinske Toplice U-18

3 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-18 - NC Kneginec-Biškupec U-18

0 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija 2 U-18 - NC Vidovec U-18

0 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-18 - NC Ludbreg U-18

6 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-18 - NC Jalžabet U-18

0 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Cestica U-18 - NC Lepoglava-Klenovnik U-18

3 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Vidovec U-18 - NC Maruševec U-18

6 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija U-18 - NC Petrijanec-Nova Ves U-18

2 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Sveti Ilija 2 U-18

6 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-18 - NC Sračinec-Svibovec U-18

1 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Ludbreg U-18 - NC Cestica U-18

1 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-18 - NC Varaždinske Toplice U-18

4 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Kneginec-Biškupec U-18

0 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-18 - NC Vidovec U-18

3 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija 2 U-18 - NC Maruševec U-18

5 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-18 - NC Kučan-Trnovec U-18

2 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Jalžabet U-18 - NC Sveti Ilija U-18

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Maruševec U-18 - NC Petrijanec-Nova Ves U-18

5 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija U-18 - NC Sračinec-Svibovec U-18

5 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-18 - NC Sveti Ilija 2 U-18

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-18 - NC Ludbreg U-18

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Vidovec U-18 - NC Jalžabet U-18

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Cestica U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-18 - NC Lepoglava-Klenovnik U-18

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija 2 U-18 - NC Petrijanec-Nova Ves U-18

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-18 - NC Vidovec U-18

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Jalžabet U-18 - NC Maruševec U-18

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Kučan-Trnovec U-18

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-18 - NC Sveti Ilija U-18

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-18 - NC Cestica U-18

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Ludbreg U-18 - NC Varaždinske Toplice U-18

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Cestica U-18 - NC Sveti Ilija 2 U-18

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Maruševec U-18 - NC Sračinec-Svibovec U-18

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija U-18 - NC Ludbreg U-18

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-18 - NC Jalžabet U-18

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Vidovec U-18 - NC Lepoglava-Klenovnik U-18

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-18 - NC Kneginec-Biškupec U-18

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-18 - NC Varaždinske Toplice U-18

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-18 - NC Petrijanec-Nova Ves U-18

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Ludbreg U-18 - NC Vidovec U-18

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija 2 U-18 - NC Jalžabet U-18

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Cestica U-18 - NC Kučan-Trnovec U-18

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Sveti Ilija U-18

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-18 - NC Maruševec U-18

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Maruševec U-18 - NC Ludbreg U-18

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-18 - NC Sveti Ilija 2 U-18

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Jalžabet U-18 - NC Sračinec-Svibovec U-18

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Vidovec U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-18 - NC Cestica U-18

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija U-18 - NC Kneginec-Biškupec U-18

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-18 - NC Lepoglava-Klenovnik U-18

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija 2 U-18 - NC Sračinec-Svibovec U-18

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-18 - NC Vidovec U-18

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Ludbreg U-18 - NC Petrijanec-Nova Ves U-18

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-18 - NC Varaždinske Toplice U-18

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Cestica U-18 - NC Sveti Ilija U-18

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-18 - NC Jalžabet U-18

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Maruševec U-18

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Vidovec U-18 - NC Cestica U-18

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-18 - NC Sveti Ilija 2 U-18

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Jalžabet U-18 - NC Ludbreg U-18

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Maruševec U-18 - NC Kneginec-Biškupec U-18

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-18 - NC Lepoglava-Klenovnik U-18

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija U-18 - NC Kučan-Trnovec U-18

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija 2 U-18 - NC Lepoglava-Klenovnik U-18

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-18 - NC Petrijanec-Nova Ves U-18

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Ludbreg U-18 - NC Sračinec-Svibovec U-18

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-18 - NC Cestica U-18

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija U-18 - NC Maruševec U-18

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Jalžabet U-18

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-18 - NC Vidovec U-18

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija U-18 - NC Sveti Ilija 2 U-18

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-18 - NC Ludbreg U-18

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-18 - NC Cestica U-18

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Vidovec U-18 - NC Varaždinske Toplice U-18

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Jalžabet U-18 - NC Kneginec-Biškupec U-18

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Maruševec U-18 - NC Kučan-Trnovec U-18

Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

PosKlubPositionPWDLFAGDPts
11254012571812
21244001521312
31153201831511
410431090910
59530212939
6943016609
77421113947
86520369-36
945113314-114
1035104810-23
1134103310-73
122402218-72
1314013817-91
1404004124-230