Kadeti/Juniori U-18 19/20

Raspored Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-18 - NC Maruševec U-18

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Cestica U-18 - NC Jalžabet U-18

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Ludbreg U-18 - NC Sveti Ilija 2 U-18

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Lepoglava-Klenovnik U-18

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija U-18 - NC Vidovec U-18

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-18 - NC Petrijanec-Nova Ves U-18

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-18 - NC Sračinec-Svibovec U-18

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Jalžabet U-18 - NC Kučan-Trnovec U-18

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Ludbreg U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Maruševec U-18 - NC Sveti Ilija U-18

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-18 - NC Cestica U-18

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-18 - NC Varaždinske Toplice U-18

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-18 - NC Kneginec-Biškupec U-18

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija 2 U-18 - NC Vidovec U-18

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-18 - NC Ludbreg U-18

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-18 - NC Jalžabet U-18

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Cestica U-18 - NC Lepoglava-Klenovnik U-18

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Vidovec U-18 - NC Maruševec U-18

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija U-18 - NC Petrijanec-Nova Ves U-18

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Sveti Ilija 2 U-18

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-18 - NC Sračinec-Svibovec U-18

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Ludbreg U-18 - NC Cestica U-18

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-18 - NC Varaždinske Toplice U-18

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Kneginec-Biškupec U-18

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-18 - NC Vidovec U-18

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija 2 U-18 - NC Maruševec U-18

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-18 - NC Kučan-Trnovec U-18

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Jalžabet U-18 - NC Sveti Ilija U-18

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Maruševec U-18 - NC Petrijanec-Nova Ves U-18

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija U-18 - NC Sračinec-Svibovec U-18

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-18 - NC Sveti Ilija 2 U-18

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-18 - NC Ludbreg U-18

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Vidovec U-18 - NC Jalžabet U-18

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Cestica U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-18 - NC Lepoglava-Klenovnik U-18

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija 2 U-18 - NC Petrijanec-Nova Ves U-18

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-18 - NC Vidovec U-18

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Jalžabet U-18 - NC Maruševec U-18

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Kučan-Trnovec U-18

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-18 - NC Sveti Ilija U-18

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-18 - NC Cestica U-18

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Ludbreg U-18 - NC Varaždinske Toplice U-18

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Cestica U-18 - NC Sveti Ilija 2 U-18

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Maruševec U-18 - NC Sračinec-Svibovec U-18

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija U-18 - NC Ludbreg U-18

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-18 - NC Jalžabet U-18

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Vidovec U-18 - NC Lepoglava-Klenovnik U-18

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-18 - NC Kneginec-Biškupec U-18

Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020