Kadeti/Juniori U-18 19/20

Raspored Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

9 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-18 - NC Maruševec U-18

3 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Cestica U-18 - NC Jalžabet U-18

0 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Ludbreg U-18 - NC Sveti Ilija 2 U-18

4 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Lepoglava-Klenovnik U-18

0 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija U-18 - NC Vidovec U-18

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-18 - NC Petrijanec-Nova Ves U-18

1 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-18 - NC Sračinec-Svibovec U-18

3 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Jalžabet U-18 - NC Kučan-Trnovec U-18

1 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Ludbreg U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

0 - 9
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Maruševec U-18 - NC Sveti Ilija U-18

0 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-18 - NC Cestica U-18

0 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-18 - NC Varaždinske Toplice U-18

3 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-18 - NC Kneginec-Biškupec U-18

0 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija 2 U-18 - NC Vidovec U-18

0 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-18 - NC Ludbreg U-18

6 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-18 - NC Jalžabet U-18

0 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Cestica U-18 - NC Lepoglava-Klenovnik U-18

3 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Vidovec U-18 - NC Maruševec U-18

6 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija U-18 - NC Petrijanec-Nova Ves U-18

2 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Sveti Ilija 2 U-18

6 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-18 - NC Sračinec-Svibovec U-18

1 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Ludbreg U-18 - NC Cestica U-18

1 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-18 - NC Varaždinske Toplice U-18

4 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Kneginec-Biškupec U-18

0 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-18 - NC Vidovec U-18

3 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija 2 U-18 - NC Maruševec U-18

5 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-18 - NC Kučan-Trnovec U-18

2 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Jalžabet U-18 - NC Sveti Ilija U-18

3 - 10
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Maruševec U-18 - NC Petrijanec-Nova Ves U-18

5 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija U-18 - NC Sračinec-Svibovec U-18

5 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-18 - NC Sveti Ilija 2 U-18

3 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-18 - NC Ludbreg U-18

16 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Vidovec U-18 - NC Jalžabet U-18

0 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Cestica U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-18 - NC Lepoglava-Klenovnik U-18

2 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija 2 U-18 - NC Petrijanec-Nova Ves U-18

1 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-18 - NC Vidovec U-18

9 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Jalžabet U-18 - NC Maruševec U-18

1 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Kučan-Trnovec U-18

4 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-18 - NC Sveti Ilija U-18

6 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-18 - NC Cestica U-18

1 - 7
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Ludbreg U-18 - NC Varaždinske Toplice U-18

2 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Cestica U-18 - NC Sveti Ilija 2 U-18

0 - 13
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Maruševec U-18 - NC Sračinec-Svibovec U-18

9 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija U-18 - NC Ludbreg U-18

1 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

11 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-18 - NC Jalžabet U-18

0 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Vidovec U-18 - NC Lepoglava-Klenovnik U-18

5 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-18 - NC Kneginec-Biškupec U-18

5 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-18 - NC Varaždinske Toplice U-18

2 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-18 - NC Petrijanec-Nova Ves U-18

0 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Ludbreg U-18 - NC Vidovec U-18

11 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija 2 U-18 - NC Jalžabet U-18

1 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Cestica U-18 - NC Kučan-Trnovec U-18

3 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Sveti Ilija U-18

18 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-18 - NC Maruševec U-18

5 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Maruševec U-18 - NC Ludbreg U-18

4 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-18 - NC Sveti Ilija 2 U-18

1 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Jalžabet U-18 - NC Sračinec-Svibovec U-18

1 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Vidovec U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

3 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-18 - NC Cestica U-18

0 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija U-18 - NC Kneginec-Biškupec U-18

0 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-18 - NC Lepoglava-Klenovnik U-18

1 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija 2 U-18 - NC Sračinec-Svibovec U-18

3 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-18 - NC Vidovec U-18

2 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Ludbreg U-18 - NC Petrijanec-Nova Ves U-18

5 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-18 - NC Varaždinske Toplice U-18

1 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Cestica U-18 - NC Sveti Ilija U-18

15 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-18 - NC Jalžabet U-18

9 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Maruševec U-18

2 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

1 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Vidovec U-18 - NC Cestica U-18

3 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-18 - NC Sveti Ilija 2 U-18

4 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Jalžabet U-18 - NC Ludbreg U-18

0 - 10
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Maruševec U-18 - NC Kneginec-Biškupec U-18

3 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-18 - NC Lepoglava-Klenovnik U-18

0 - 6
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija U-18 - NC Kučan-Trnovec U-18

2 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija 2 U-18 - NC Lepoglava-Klenovnik U-18

5 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-18 - NC Petrijanec-Nova Ves U-18

6 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Ludbreg U-18 - NC Sračinec-Svibovec U-18

5 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-18 - NC Sveti Ilija U-18

7 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Cestica U-18 - NC Maruševec U-18

6 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Jalžabet U-18

3 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-18 - NC Vidovec U-18

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija U-18 - NC Sveti Ilija 2 U-18

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-18 - NC Ludbreg U-18

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-18 - NC Cestica U-18

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Vidovec U-18 - NC Varaždinske Toplice U-18

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Jalžabet U-18 - NC Kneginec-Biškupec U-18

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

0 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Maruševec U-18 - NC Kučan-Trnovec U-18

Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

PosKlubPWDLFAGDPts
113111149143534
212110143123133
31291259184128
4127233993023
51270540221821
61262442231920
7126152421319
81251641301116
9124353530515
10123182225-310
11122372437-139
12122282045-258
13121382781-546
1413101210108-983