Kadeti/Juniori U-18 20/21

Raspored Kadeti/Juniori U-18 20/21

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Ludbreg U-18 - NC Kneginec-Biškupec U-18

1 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Kučan-Trnovec U-18 - NC Vidovec U-18

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Cestica U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

4 - 7
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Jalžabet U-18 - NC Lepoglava-Klenovnik U-18

5 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Sračinec-Svibovec U-18 - NC Sveti Ilija U-18

5 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Varaždinske Toplice U-18 - NC Petrijanec-Nova Ves U-18

8 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Maruševec U-18 - NC Jalžabet U-18

3 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Sveti Ilija U-18 - NC Kučan-Trnovec U-18

5 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Varaždinske Toplice U-18

1 - 6
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Petrijanec-Nova Ves U-18 - NC Ludbreg U-18

3 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Lepoglava-Klenovnik U-18 - NC Sračinec-Svibovec U-18

1 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Vidovec U-18 - NC Cestica U-18

6 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Kneginec-Biškupec U-18 - NC Petrijanec-Nova Ves U-18

0 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Varaždinske Toplice U-18 - NC Vidovec U-18

4 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Kučan-Trnovec U-18 - NC Lepoglava-Klenovnik U-18

3 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Ludbreg U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

5 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Sračinec-Svibovec U-18 - NC Maruševec-Vinica U-18

8 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Cestica U-18 - NC Sveti Ilija U-18

2 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Lepoglava-Klenovnik U-18 - NC Cestica U-18

6 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Vidovec U-18 - NC Ludbreg U-18

1 - 15
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Maruševec U-18 - NC Kučan-Trnovec U-18

0 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Kneginec-Biškupec U-18

0 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Sveti Ilija U-18 - NC Varaždinske Toplice U-18

0 - 7
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Jalžabet U-18 - NC Sračinec-Svibovec U-18

17 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Kučan-Trnovec U-18 - NC Jalžabet U-18

0 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Petrijanec-Nova Ves U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

6 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Cestica U-18 - NC Maruševec U-18

2 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Kneginec-Biškupec U-18 - NC Vidovec U-18

1 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Varaždinske Toplice U-18 - NC Lepoglava-Klenovnik U-18

3 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Ludbreg U-18 - NC Sveti Ilija U-18

3 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Maruševec U-18 - NC Varaždinske Toplice U-18

4 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Sveti Ilija U-18 - NC Kneginec-Biškupec U-18

19 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Vidovec U-18 - NC Petrijanec-Nova Ves U-18

1 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Jalžabet U-18 - NC Cestica U-18

1 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Lepoglava-Klenovnik U-18 - NC Ludbreg U-18

3 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Sračinec-Svibovec U-18 - NC Kučan-Trnovec U-18

3 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Cestica U-18 - NC Sračinec-Svibovec U-18

1 - 11
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Petrijanec-Nova Ves U-18 - NC Sveti Ilija U-18

2 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Vidovec U-18

5 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Varaždinske Toplice U-18 - NC Jalžabet U-18

2 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Kneginec-Biškupec U-18 - NC Lepoglava-Klenovnik U-18

8 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Ludbreg U-18 - NC Maruševec U-18

4 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Sračinec-Svibovec U-18 - NC Varaždinske Toplice U-18

2 - 10
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Maruševec U-18 - NC Kneginec-Biškupec U-18

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Sveti Ilija U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

13 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Lepoglava-Klenovnik U-18 - NC Petrijanec-Nova Ves U-18

1 - 9
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Jalžabet U-18 - NC Ludbreg U-18

6 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Kučan-Trnovec U-18 - NC Cestica U-18

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Kneginec-Biškupec U-18 - NC Jalžabet U-18

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Ludbreg U-18 - NC Sračinec-Svibovec U-18

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Varaždinske Toplice U-18 - NC Kučan-Trnovec U-18

5 - 6
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Petrijanec-Nova Ves U-18 - NC Maruševec U-18

1 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Vidovec U-18 - NC Sveti Ilija U-18

3 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Lepoglava-Klenovnik U-18

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Jalžabet U-18 - NC Petrijanec-Nova Ves U-18

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Lepoglava-Klenovnik U-18 - NC Vidovec U-18

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Sračinec-Svibovec U-18 - NC Kneginec-Biškupec U-18

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Maruševec U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Cestica U-18 - NC Varaždinske Toplice U-18

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Kučan-Trnovec U-18 - NC Ludbreg U-18

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Petrijanec-Nova Ves U-18 - NC Sračinec-Svibovec U-18

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Jalžabet U-18

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Sveti Ilija U-18 - NC Lepoglava-Klenovnik U-18

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Ludbreg U-18 - NC Cestica U-18

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Vidovec U-18 - NC Maruševec U-18

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Kneginec-Biškupec U-18 - NC Kučan-Trnovec U-18

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Maruševec U-18 - NC Sveti Ilija U-18

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Jalžabet U-18 - NC Vidovec U-18

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Varaždinske Toplice U-18 - NC Ludbreg U-18

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Kučan-Trnovec U-18 - NC Petrijanec-Nova Ves U-18

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Sračinec-Svibovec U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Cestica U-18 - NC Kneginec-Biškupec U-18

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Sveti Ilija U-18 - NC Jalžabet U-18

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Kučan-Trnovec U-18

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Kneginec-Biškupec U-18 - NC Varaždinske Toplice U-18

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Lepoglava-Klenovnik U-18 - NC Maruševec U-18

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Vidovec U-18 - NC Sračinec-Svibovec U-18

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Petrijanec-Nova Ves U-18 - NC Cestica U-18

Kadeti/Juniori U-18 20/21