Mlađi pioniri U-13 19/20

Raspored Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

7 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-13 - NC Sračinec-Svibovec U-13

9 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-13 - NC Maruševec U-13

6 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sveti Ilija U-13 - NC Vidovec U-13

5 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Cestica U-13 - NC Jalžabet U-13

8 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-13 - NC Petrijanec-Nova Ves U-13

2 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-13 - NC Lepoglava-Klenovnik U-13

6 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-13 - NC Varaždinske Toplice U-13

0 - 6
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Maruševec U-13 - NC Sveti Ilija U-13

0 - 22
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Ludbreg U-13 - NC Sveti Đurđ U-13

0 - 11
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Jalžabet U-13 - NC Kučan-Trnovec U-13

3 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-13 - NC Cestica U-13

2 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-13 - NC Kneginec-Biškupec U-13

4 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sveti Ilija U-13 - NC Petrijanec-Nova Ves U-13

10 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-13 - NC Sračinec-Svibovec U-13

10 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-13 - NC Ludbreg U-13

0 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Cestica U-13 - NC Lepoglava-Klenovnik U-13

5 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Vidovec U-13 - NC Maruševec U-13

5 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-13 - NC Jalžabet U-13

2 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-13 - NC Vidovec U-13

1 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Ludbreg U-13 - NC Cestica U-13

0 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-13 - NC Varaždinske Toplice U-13

0 - 8
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Jalžabet U-13 - NC Sveti Ilija U-13

4 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-13 - NC Kneginec-Biškupec U-13

2 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-13 - NC Kučan-Trnovec U-13

5 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-13 - NC Lepoglava-Klenovnik U-13

1 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Cestica U-13 - NC Sveti Đurđ U-13

3 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Vidovec U-13 - NC Jalžabet U-13

11 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-13 - NC Ludbreg U-13

5 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sveti Ilija U-13 - NC Sračinec-Svibovec U-13

1 - 7
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Maruševec U-13 - NC Petrijanec-Nova Ves U-13

1 - 7
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Ludbreg U-13 - NC Varaždinske Toplice U-13

1 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-13 - NC Kučan-Trnovec U-13

3 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-13 - NC Sveti Ilija U-13

1 - 7
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Jalžabet U-13 - NC Maruševec U-13

0 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-13 - NC Vidovec U-13

5 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-13 - NC Cestica U-13

2 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-13 - NC Kneginec-Biškupec U-13

9 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sveti Ilija U-13 - NC Ludbreg U-13

4 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Maruševec U-13 - NC Sračinec-Svibovec U-13

0 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-13 - NC Sveti Đurđ U-13

5 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-13 - NC Jalžabet U-13

1 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Vidovec U-13 - NC Lepoglava-Klenovnik U-13

4 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-13 - NC Petrijanec-Nova Ves U-13

4 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-13 - NC Sveti Ilija U-13

0 - 7
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Ludbreg U-13 - NC Vidovec U-13

1 - 8
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Cestica U-13 - NC Kučan-Trnovec U-13

5 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-13 - NC Maruševec U-13

3 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-13 - NC Varaždinske Toplice U-13

1 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Vidovec U-13 - NC Sveti Đurđ U-13

4 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-13 - NC Lepoglava-Klenovnik U-13

1 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-13 - NC Cestica U-13

2 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sveti Ilija U-13 - NC Kneginec-Biškupec U-13

19 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Maruševec U-13 - NC Ludbreg U-13

1 - 6
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Jalžabet U-13 - NC Sračinec-Svibovec U-13

4 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-13 - NC Varaždinske Toplice U-13

1 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-13 - NC Maruševec U-13

3 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Cestica U-13 - NC Sveti Ilija U-13

1 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Ludbreg U-13 - NC Petrijanec-Nova Ves U-13

4 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-13 - NC Vidovec U-13

4 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-13 - NC Jalžabet U-13

1 - 7
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Maruševec U-13 - NC Kneginec-Biškupec U-13

0 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-13 - NC Lepoglava-Klenovnik U-13

0 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-13 - NC Sveti Đurđ U-13

0 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sveti Ilija U-13 - NC Kučan-Trnovec U-13

5 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Vidovec U-13 - NC Cestica U-13

3 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Jalžabet U-13 - NC Ludbreg U-13

4 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-13 - NC Petrijanec-Nova Ves U-13

5 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-13 - NC Sveti Ilija U-13

6 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Cestica U-13 - NC Maruševec U-13

0 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Ludbreg U-13 - NC Sračinec-Svibovec U-13

9 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-13 - NC Jalžabet U-13

8 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-13 - NC Vidovec U-13

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Vidovec U-13 - NC Varaždinske Toplice U-13

0 - 11
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Maruševec U-13 - NC Kučan-Trnovec U-13

3 - 10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-13 - NC Sveti Đurđ U-13

5 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-13 - NC Cestica U-13

9 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-13 - NC Ludbreg U-13

0 - 14
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Jalžabet U-13 - NC Kneginec-Biškupec U-13

16:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Maruševec U-13 - NC Varaždinske Toplice U-13

16:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Jalžabet U-13 - NC Cestica U-13

16:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-13 - NC Sveti Đurđ U-13

16:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-13 - NC Kučan-Trnovec U-13

16:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-13 - NC Kneginec-Biškupec U-13

16:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Vidovec U-13 - NC Sveti Ilija U-13

16:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sveti Ilija U-13 - NC Maruševec U-13

16:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-13 - NC Jalžabet U-13

16:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-13 - NC Ludbreg U-13

16:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Cestica U-13 - NC Sračinec-Svibovec U-13

16:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-13 - NC Petrijanec-Nova Ves U-13

16:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-13 - NC Lepoglava-Klenovnik U-13

16:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Jalžabet U-13 - NC Varaždinske Toplice U-13

16:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-13 - NC Cestica U-13

16:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-13 - NC Sveti Ilija U-13

16:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Ludbreg U-13 - NC Kneginec-Biškupec U-13

16:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-13 - NC Kučan-Trnovec U-13

16:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Maruševec U-13 - NC Vidovec U-13

17:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Cestica U-13 - NC Ludbreg U-13

17:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-13 - NC Sračinec-Svibovec U-13

17:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Vidovec U-13 - NC Petrijanec-Nova Ves U-13

17:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sveti Ilija U-13 - NC Jalžabet U-13

17:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-13 - NC Sveti Đurđ U-13

17:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-13 - NC Lepoglava-Klenovnik U-13

17:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-13 - NC Varaždinske Toplice U-13

17:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Jalžabet U-13 - NC Vidovec U-13

17:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-13 - NC Cestica U-13

17:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-13 - NC Sveti Ilija U-13

17:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Ludbreg U-13 - NC Kučan-Trnovec U-13

17:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-13 - NC Maruševec U-13

18:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-13 - NC Ludbreg U-13

18:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Cestica U-13 - NC Kneginec-Biškupec U-13

18:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Vidovec U-13 - NC Sračinec-Svibovec U-13

18:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Maruševec U-13 - NC Jalžabet U-13

18:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sveti Ilija U-13 - NC Lepoglava-Klenovnik U-13

18:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-13 - NC Sveti Đurđ U-13

18:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-13 - NC Maruševec U-13

18:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Ludbreg U-13 - NC Sveti Ilija U-13

18:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Jalžabet U-13 - NC Petrijanec-Nova Ves U-13

18:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-13 - NC Vidovec U-13

18:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-13 - NC Kučan-Trnovec U-13

18:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-13 - NC Varaždinske Toplice U-13

18:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sveti Ilija U-13 - NC Sveti Đurđ U-13

18:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Vidovec U-13 - NC Ludbreg U-13

18:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Maruševec U-13 - NC Lepoglava-Klenovnik U-13

18:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-13 - NC Sračinec-Svibovec U-13

18:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-13 - NC Kneginec-Biškupec U-13

18:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-13 - NC Cestica U-13

18:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-13 - NC Petrijanec-Nova Ves U-13

18:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Cestica U-13 - NC Varaždinske Toplice U-13

18:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-13 - NC Vidovec U-13

18:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-13 - NC Jalžabet U-13

18:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Ludbreg U-13 - NC Maruševec U-13

18:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-13 - NC Sveti Ilija U-13

18:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sveti Ilija U-13 - NC Cestica U-13

18:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Jalžabet U-13 - NC Lepoglava-Klenovnik U-13

18:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Maruševec U-13 - NC Sveti Đurđ U-13

18:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-13 - NC Kučan-Trnovec U-13

18:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Vidovec U-13 - NC Kneginec-Biškupec U-13

18:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-13 - NC Ludbreg U-13

18:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-13 - NC Maruševec U-13

18:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-13 - NC Sveti Ilija U-13

18:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-13 - NC Petrijanec-Nova Ves U-13

18:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-13 - NC Sračinec-Svibovec U-13

18:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Ludbreg U-13 - NC Jalžabet U-13

18:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Cestica U-13 - NC Vidovec U-13

18:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Jalžabet U-13 - NC Sveti Đurđ U-13

18:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Vidovec U-13 - NC Kučan-Trnovec U-13

18:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-13 - NC Ludbreg U-13

18:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-13 - NC Kneginec-Biškupec U-13

18:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sveti Ilija U-13 - NC Varaždinske Toplice U-13

18:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Maruševec U-13 - NC Cestica U-13

18:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-13 - NC Maruševec U-13

18:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Ludbreg U-13 - NC Lepoglava-Klenovnik U-13

18:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-13 - NC Vidovec U-13

18:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-13 - NC Jalžabet U-13

18:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Cestica U-13 - NC Petrijanec-Nova Ves U-13

18:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-13 - NC Sračinec-Svibovec U-13

Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

PosKlubPWDLFAGDPts
11211017877133
212101165105531
31290359164327
41271437221522
5127144133822
61270541241721
71263336261021
81261548272119
9124172752-2513
10123182837-910
11122193463-297
12121011578-733
131200125109-1040