Mlađi pioniri U-13 19/20

Raspored Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

18:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-13 - NC Sračinec-Svibovec U-13

18:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-13 - NC Maruševec U-13

18:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sveti Ilija U-13 - NC Vidovec U-13

18:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Cestica U-13 - NC Jalžabet U-13

18:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-13 - NC Petrijanec-Nova Ves U-13

18:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-13 - NC Lepoglava-Klenovnik U-13

17:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-13 - NC Varaždinske Toplice U-13

17:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Maruševec U-13 - NC Sveti Ilija U-13

17:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Ludbreg U-13 - NC Sveti Đurđ U-13

17:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Jalžabet U-13 - NC Kučan-Trnovec U-13

17:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-13 - NC Cestica U-13

17:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-13 - NC Kneginec-Biškupec U-13

17:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sveti Ilija U-13 - NC Petrijanec-Nova Ves U-13

17:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-13 - NC Sračinec-Svibovec U-13

17:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-13 - NC Ludbreg U-13

17:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Cestica U-13 - NC Lepoglava-Klenovnik U-13

17:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Vidovec U-13 - NC Maruševec U-13

17:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-13 - NC Jalžabet U-13

17:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-13 - NC Vidovec U-13

17:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Ludbreg U-13 - NC Cestica U-13

17:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-13 - NC Varaždinske Toplice U-13

17:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Jalžabet U-13 - NC Sveti Ilija U-13

17:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-13 - NC Kneginec-Biškupec U-13

17:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-13 - NC Kučan-Trnovec U-13

17:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-13 - NC Lepoglava-Klenovnik U-13

17:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Cestica U-13 - NC Sveti Đurđ U-13

17:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Vidovec U-13 - NC Jalžabet U-13

17:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-13 - NC Ludbreg U-13

17:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sveti Ilija U-13 - NC Sračinec-Svibovec U-13

17:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Maruševec U-13 - NC Petrijanec-Nova Ves U-13

16:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Ludbreg U-13 - NC Varaždinske Toplice U-13

16:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-13 - NC Kučan-Trnovec U-13

16:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-13 - NC Sveti Ilija U-13

16:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Jalžabet U-13 - NC Maruševec U-13

16:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-13 - NC Vidovec U-13

16:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-13 - NC Cestica U-13

16:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-13 - NC Kneginec-Biškupec U-13

16:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sveti Ilija U-13 - NC Ludbreg U-13

16:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Maruševec U-13 - NC Sračinec-Svibovec U-13

16:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-13 - NC Sveti Đurđ U-13

16:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-13 - NC Jalžabet U-13

16:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Vidovec U-13 - NC Lepoglava-Klenovnik U-13

Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020