Mlađi pioniri U-13 20/21

Raspored Mlađi Pioniri U-13 20/21

0 - 10
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Jalžabet-Martijanec U-13 - NC Lepoglava-Klenovnik U-13

1 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Varaždinske Toplice U-13 - NC Petrijanec-Nova Ves U-13

1 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Sračinec-Svibovec U-13 - NC Sveti Ilija U-13

1 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Cestica U-13 - NC Sveti Đurđ U-13

0 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Ludbreg U-13 - NC Kneginec-Biškupec U-13

11 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Trnovec-Kućan-Šemovec U-13 - NC Vidovec U-13

0 - 8
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Lepoglava-Klenovnik U-13 - NC Sračinec-Svibovec U-13

6 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Petrijanec-Nova Ves U-13 - NC Ludbreg U-13

3 - 6
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Vidovec U-13 - NC Cestica U-13

1 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Sveti Ilija U-13 - NC Trnovec-Kućan-Šemovec U-13

16 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Sveti Đurđ U-13 - NC Varaždinske Toplice U-13

5 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Maruševec-Vinica U-13 - NC Jalžabet-Martijanec U-13

0 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Varaždinske Toplice U-13 - NC Vidovec U-13

1 - 10
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Ludbreg U-13 - NC Sveti Đurđ U-13

3 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Kneginec-Biškupec U-13 - NC Petrijanec-Nova Ves U-13

0 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Cestica U-13 - NC Sveti Ilija U-13

12 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Trnovec-Kućan-Šemovec U-13 - NC Lepoglava-Klenovnik U-13

17:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Sračinec-Svibovec U-13 - NC Maruševec-Vinica U-13

12 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Sveti Ilija U-13 - NC Varaždinske Toplice U-13

0 - 8
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Jalžabet-Martijanec U-13 - NC Sračinec-Svibovec U-13

2 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Sveti Đurđ U-13 - NC Kneginec-Biškupec U-13

1 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Lepoglava-Klenovnik U-13 - NC Cestica U-13

1 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Vidovec U-13 - NC Ludbreg U-13

0 - 8
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Maruševec-Vinica U-13 - NC Trnovec-Kućan-Šemovec U-13

6 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Cestica U-13 - NC Maruševec-Vinica U-13

4 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Kneginec-Biškupec U-13 - NC Vidovec U-13

0 - 6
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Ludbreg U-13 - NC Sveti Ilija U-13

1 - 6
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Petrijanec-Nova Ves U-13 - NC Sveti Đurđ U-13

20 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Trnovec-Kućan-Šemovec U-13 - NC Jalžabet-Martijanec U-13

1 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Varaždinske Toplice U-13 - NC Lepoglava-Klenovnik U-13

1 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Jalžabet-Martijanec U-13 - NC Cestica U-13

4 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Vidovec U-13 - NC Petrijanec-Nova Ves U-13

1 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Sveti Ilija U-13 - NC Kneginec-Biškupec U-13

4 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Maruševec-Vinica U-13 - NC Varaždinske Toplice U-13

0 - 6
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Sračinec-Svibovec U-13 - NC Trnovec-Kućan-Šemovec U-13

2 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Lepoglava-Klenovnik U-13 - NC Ludbreg U-13

12 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Kneginec-Biškupec U-13 - NC Lepoglava-Klenovnik U-13

7 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Sveti Đurđ U-13 - NC Vidovec U-13

3 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Ludbreg U-13 - NC Maruševec-Vinica U-13

4 - 6
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Petrijanec-Nova Ves U-13 - NC Sveti Ilija U-13

4 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Cestica U-13 - NC Sračinec-Svibovec U-13

9 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Varaždinske Toplice U-13 - NC Jalžabet-Martijanec U-13

3 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Sračinec-Svibovec U-13 - NC Varaždinske Toplice U-13

1 - 8
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Lepoglava-Klenovnik U-13 - NC Petrijanec-Nova Ves U-13

5 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Sveti Ilija U-13 - NC Sveti Đurđ U-13

0 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Jalžabet-Martijanec U-13 - NC Ludbreg U-13

3 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Trnovec-Kućan-Šemovec U-13 - NC Cestica U-13

0 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Maruševec-Vinica U-13 - NC Kneginec-Biškupec U-13

16 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Sveti Đurđ U-13 - NC Lepoglava-Klenovnik U-13

2 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Kneginec-Biškupec U-13 - NC Jalžabet-Martijanec U-13

16:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Varaždinske Toplice U-13 - NC Trnovec-Kućan-Šemovec U-13

1 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Ludbreg U-13 - NC Sračinec-Svibovec U-13

2 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Petrijanec-Nova Ves U-13 - NC Maruševec-Vinica U-13

0 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Vidovec U-13 - NC Sveti Ilija U-13

15:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Lepoglava-Klenovnik U-13 - NC Vidovec U-13

15:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Sračinec-Svibovec U-13 - NC Kneginec-Biškupec U-13

15:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Maruševec-Vinica U-13 - NC Sveti Đurđ U-13

15:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Trnovec-Kućan-Šemovec U-13 - NC Ludbreg U-13

15:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Jalžabet-Martijanec U-13 - NC Petrijanec-Nova Ves U-13

15:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Cestica U-13 - NC Varaždinske Toplice U-13

14:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Vidovec U-13 - NC Maruševec-Vinica U-13

14:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Kneginec-Biškupec U-13 - NC Trnovec-Kućan-Šemovec U-13

14:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Sveti Đurđ U-13 - NC Jalžabet-Martijanec U-13

14:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Sveti Ilija U-13 - NC Lepoglava-Klenovnik U-13

14:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Petrijanec-Nova Ves U-13 - NC Sračinec-Svibovec U-13

14:40
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Ludbreg U-13 - NC Cestica U-13

14:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Maruševec-Vinica U-13 - NC Sveti Ilija U-13

14:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Cestica U-13 - NC Kneginec-Biškupec U-13

14:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Sračinec-Svibovec U-13 - NC Sveti Đurđ U-13

14:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Jalžabet-Martijanec U-13 - NC Vidovec U-13

14:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Varaždinske Toplice U-13 - NC Ludbreg U-13

14:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Trnovec-Kućan-Šemovec U-13 - NC Petrijanec-Nova Ves U-13

14:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Lepoglava-Klenovnik U-13 - NC Maruševec-Vinica U-13

14:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Sveti Đurđ U-13 - NC Trnovec-Kućan-Šemovec U-13

14:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Kneginec-Biškupec U-13 - NC Varaždinske Toplice U-13

14:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Sveti Ilija U-13 - NC Jalžabet-Martijanec U-13

14:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Vidovec U-13 - NC Sračinec-Svibovec U-13

14:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 20/21

NC Petrijanec-Nova Ves U-13 - NC Cestica U-13

Mlađi pioniri U-13 20/21