Pioniri U-15 19/20

Raspored Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-15 - NC Sračinec-Svibovec U-15

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-15 - NC Petrijanec-Nova Ves U-15

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-15 - NC Lepoglava-Klenovnik U-15

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-15 - NC Maruševec U-15

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Cestica U-15 - NC Jalžabet U-15

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Ludbreg U-15 - NC Sveti Ilija 2 U-15

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Ilija U-15 - NC Vidovec U-15

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-15 - NC Kneginec-Biškupec U-15

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Jalžabet U-15 - NC Kučan-Trnovec U-15

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Maruševec U-15 - NC Sveti Ilija U-15

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Ludbreg U-15 - NC Sveti Đurđ U-15

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-15 - NC Cestica U-15

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-15 - NC Varaždinske Toplice U-15

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Ilija 2 U-15 - NC Vidovec U-15

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Ilija U-15 - NC Petrijanec-Nova Ves U-15

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-15 - NC Sračinec-Svibovec U-15

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-15 - NC Ludbreg U-15

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Vidovec U-15 - NC Maruševec U-15

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-15 - NC Jalžabet U-15

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-15 - NC Sveti Ilija 2 U-15

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Cestica U-15 - NC Lepoglava-Klenovnik U-15

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-15 - NC Kneginec-Biškupec U-15

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-15 - NC Kučan-Trnovec U-15

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Jalžabet U-15 - NC Sveti Ilija U-15

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Ilija 2 U-15 - NC Maruševec U-15

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Ludbreg U-15 - NC Cestica U-15

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-15 - NC Varaždinske Toplice U-15

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-15 - NC Vidovec U-15

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-15 - NC Lepoglava-Klenovnik U-15

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-15 - NC Sveti Ilija 2 U-15

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Vidovec U-15 - NC Jalžabet U-15

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-15 - NC Ludbreg U-15

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Ilija U-15 - NC Sračinec-Svibovec U-15

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Maruševec U-15 - NC Petrijanec-Nova Ves U-15

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Cestica U-15 - NC Sveti Đurđ U-15

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Jalžabet U-15 - NC Maruševec U-15

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-15 - NC Cestica U-15

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Ilija 2 U-15 - NC Petrijanec-Nova Ves U-15

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Ludbreg U-15 - NC Varaždinske Toplice U-15

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-15 - NC Vidovec U-15

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-15 - NC Kučan-Trnovec U-15

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-15 - NC Sveti Ilija U-15

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Cestica U-15 - NC Sveti Ilija 2 U-15

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-15 - NC Sveti Đurđ U-15

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Maruševec U-15 - NC Sračinec-Svibovec U-15

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-15 - NC Jalžabet U-15

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-15 - NC Kneginec-Biškupec U-15

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Ilija U-15 - NC Ludbreg U-15

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Vidovec U-15 - NC Lepoglava-Klenovnik U-15

Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020