Pioniri U-15 19/20

Raspored Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

12 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-15 - NC Sračinec-Svibovec U-15

1 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-15 - NC Petrijanec-Nova Ves U-15

7 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-15 - NC Lepoglava-Klenovnik U-15

12 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-15 - NC Maruševec U-15

17 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Cestica U-15 - NC Jalžabet U-15

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Ludbreg U-15 - NC Sveti Ilija 2 U-15

2 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Ilija U-15 - NC Vidovec U-15

3 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-15 - NC Kneginec-Biškupec U-15

0 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Jalžabet U-15 - NC Kučan-Trnovec U-15

2 - 15
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Maruševec U-15 - NC Sveti Ilija U-15

1 - 11
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Ludbreg U-15 - NC Sveti Đurđ U-15

0 - 15
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-15 - NC Cestica U-15

3 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-15 - NC Varaždinske Toplice U-15

0 - 24
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Ilija 2 U-15 - NC Vidovec U-15

1 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Ilija U-15 - NC Petrijanec-Nova Ves U-15

9 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-15 - NC Sračinec-Svibovec U-15

2 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-15 - NC Ludbreg U-15

11 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Vidovec U-15 - NC Maruševec U-15

2 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-15 - NC Jalžabet U-15

17 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-15 - NC Sveti Ilija 2 U-15

10 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Cestica U-15 - NC Lepoglava-Klenovnik U-15

9 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-15 - NC Kneginec-Biškupec U-15

3 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-15 - NC Kučan-Trnovec U-15

0 - 13
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Jalžabet U-15 - NC Sveti Ilija U-15

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Ilija 2 U-15 - NC Maruševec U-15

0 - 13
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Ludbreg U-15 - NC Cestica U-15

0 - 14
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-15 - NC Varaždinske Toplice U-15

0 - 7
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-15 - NC Vidovec U-15

4 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-15 - NC Lepoglava-Klenovnik U-15

17 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-15 - NC Sveti Ilija 2 U-15

8 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Vidovec U-15 - NC Jalžabet U-15

2 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-15 - NC Ludbreg U-15

13 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Ilija U-15 - NC Sračinec-Svibovec U-15

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Maruševec U-15 - NC Petrijanec-Nova Ves U-15

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Cestica U-15 - NC Sveti Đurđ U-15

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Jalžabet U-15 - NC Maruševec U-15

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-15 - NC Cestica U-15

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Ilija 2 U-15 - NC Petrijanec-Nova Ves U-15

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Ludbreg U-15 - NC Varaždinske Toplice U-15

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-15 - NC Vidovec U-15

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-15 - NC Kučan-Trnovec U-15

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-15 - NC Sveti Ilija U-15

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Cestica U-15 - NC Sveti Ilija 2 U-15

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-15 - NC Sveti Đurđ U-15

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Maruševec U-15 - NC Sračinec-Svibovec U-15

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-15 - NC Jalžabet U-15

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-15 - NC Kneginec-Biškupec U-15

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Ilija U-15 - NC Ludbreg U-15

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Vidovec U-15 - NC Lepoglava-Klenovnik U-15

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-15 - NC Sveti Ilija U-15

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Cestica U-15 - NC Kučan-Trnovec U-15

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-15 - NC Maruševec U-15

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Ludbreg U-15 - NC Vidovec U-15

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Ilija 2 U-15 - NC Jalžabet U-15

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-15 - NC Varaždinske Toplice U-15

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-15 - NC Petrijanec-Nova Ves U-15

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Jalžabet U-15 - NC Sračinec-Svibovec U-15

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Maruševec U-15 - NC Ludbreg U-15

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Ilija U-15 - NC Kneginec-Biškupec U-15

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-15 - NC Lepoglava-Klenovnik U-15

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-15 - NC Sveti Ilija 2 U-15

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Vidovec U-15 - NC Sveti Đurđ U-15

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-15 - NC Cestica U-15

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-15 - NC Jalžabet U-15

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Cestica U-15 - NC Sveti Ilija U-15

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Ilija 2 U-15 - NC Sračinec-Svibovec U-15

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-15 - NC Maruševec U-15

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Ludbreg U-15 - NC Petrijanec-Nova Ves U-15

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-15 - NC Varaždinske Toplice U-15

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-15 - NC Vidovec U-15

12:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-15 - NC Sveti Đurđ U-15

12:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Maruševec U-15 - NC Kneginec-Biškupec U-15

12:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Ilija U-15 - NC Kučan-Trnovec U-15

12:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Jalžabet U-15 - NC Ludbreg U-15

12:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-15 - NC Sveti Ilija 2 U-15

12:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Vidovec U-15 - NC Cestica U-15

12:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-15 - NC Lepoglava-Klenovnik U-15

12:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-15 - NC Jalžabet U-15

12:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-15 - NC Vidovec U-15

12:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-15 - NC Petrijanec-Nova Ves U-15

12:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-15 - NC Cestica U-15

12:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Ilija 2 U-15 - NC Lepoglava-Klenovnik U-15

12:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Ludbreg U-15 - NC Sračinec-Svibovec U-15

12:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Ilija U-15 - NC Maruševec U-15

12:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-15 - NC Cestica U-15

12:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Vidovec U-15 - NC Varaždinske Toplice U-15

12:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Maruševec U-15 - NC Kučan-Trnovec U-15

12:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Jalžabet U-15 - NC Kneginec-Biškupec U-15

12:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Ilija U-15 - NC Sveti Ilija 2 U-15

12:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-15 - NC Ludbreg U-15

12:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-15 - NC Sveti Đurđ U-15

Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

PosKlubPositionPWDLFAGDPts
11555005555015
21354103672913
31244005515412
41244004453912
510531135132210
6953024411339
765203188106
864202913-46
965203629-236
10451131125-144
1115014445-411
1203003438-340
1304004160-590
1405005163-620