Početnici U-11 19/20

Raspored Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Ilija U-11 - NC Vidovec U-11

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Cestica U-11 - NC Jalžabet U-11

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-11 - Lepoglava Druga NL U-11

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-11 - NC Maruševec-VinicaU-11

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-11 - NC Sračinec-Svibovec U-11

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-11 - NC Petrijanec-Nova Ves U-11

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-11 - NC Kneginec-Biškupec U-11

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Jalžabet U-11 - NC Kučan-Trnovec U-11

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Maruševec-VinicaU-11 - NC Sveti Ilija U-11

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Ludbreg U-11 - NC Sveti Đurđ U-11

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-11 - NC Varaždinske Toplice U-11

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-11 - NC Cestica U-11

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-11 - NC Sračinec-Svibovec U-11

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Ilija U-11 - NC Petrijanec-Nova Ves U-11

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Cestica U-11 - NC Lepoglava-Klenovnik U-11

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-11 - NC Ludbreg U-11

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-11 - NC Jalžabet U-11

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Vidovec U-11 - NC Maruševec-VinicaU-11

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-11 - NC Vidovec U-11

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Ludbreg U-11 - NC Cestica U-11

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-11 - NC Varaždinske Toplice U-11

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-11 - NC Kneginec-Biškupec U-11

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-11 - NC Kučan-Trnovec U-11

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Jalžabet U-11 - NC Sveti Ilija U-11

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Ilija U-11 - NC Sračinec-Svibovec U-11

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-11 - NC Ludbreg U-11

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Vidovec U-11 - NC Jalžabet U-11

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Maruševec-VinicaU-11 - NC Petrijanec-Nova Ves U-11

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-11 - NC Lepoglava-Klenovnik U-11

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Cestica U-11 - NC Sveti Đurđ U-11

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-11 - NC Sveti Ilija U-11

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-11 - NC Cestica U-11

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Ludbreg U-11 - NC Varaždinske Toplice U-11

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Jalžabet U-11 - NC Maruševec-VinicaU-11

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-11 - NC Vidovec U-11

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-11 - NC Kučan-Trnovec U-11

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Ilija U-11 - NC Ludbreg U-11

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-11 - NC Jalžabet U-11

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-11 - NC Sveti Đurđ U-11

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-11 - NC Kneginec-Biškupec U-11

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Vidovec U-11 - NC Lepoglava-Klenovnik U-11

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Maruševec-VinicaU-11 - NC Sračinec-Svibovec U-11

Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020