Početnici U-11 19/20

Raspored Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

1 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Ilija U-11 - NC Vidovec U-11

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Cestica U-11 - NC Jalžabet U-11

9 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-11 - NC Lepoglava-Klenovnik U-11

1 - 11
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-11 - NC Maruševec-VinicaU-11

19 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-11 - NC Sračinec-Svibovec U-11

6 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-11 - NC Petrijanec-Nova Ves U-11

0 - 6
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-11 - NC Kneginec-Biškupec U-11

0 - 13
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Jalžabet U-11 - NC Kučan-Trnovec U-11

2 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Maruševec-VinicaU-11 - NC Sveti Ilija U-11

0 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Ludbreg U-11 - NC Sveti Đurđ U-11

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-11 - NC Varaždinske Toplice U-11

1 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-11 - NC Cestica U-11

4 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-11 - NC Sračinec-Svibovec U-11

7 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Ilija U-11 - NC Petrijanec-Nova Ves U-11

9 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Cestica U-11 - NC Lepoglava-Klenovnik U-11

6 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-11 - NC Ludbreg U-11

6 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-11 - NC Jalžabet U-11

5 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Vidovec U-11 - NC Maruševec-VinicaU-11

0 - 13
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-11 - NC Vidovec U-11

1 - 7
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Ludbreg U-11 - NC Cestica U-11

11 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-11 - NC Varaždinske Toplice U-11

0 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-11 - NC Kneginec-Biškupec U-11

1 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-11 - NC Kučan-Trnovec U-11

2 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Jalžabet U-11 - NC Sveti Ilija U-11

5 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Ilija U-11 - NC Sračinec-Svibovec U-11

1 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-11 - NC Ludbreg U-11

9 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Vidovec U-11 - NC Jalžabet U-11

8 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Maruševec-VinicaU-11 - NC Petrijanec-Nova Ves U-11

4 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-11 - NC Lepoglava-Klenovnik U-11

3 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Cestica U-11 - NC Sveti Đurđ U-11

1 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-11 - NC Sveti Ilija U-11

2 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-11 - NC Cestica U-11

3 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Ludbreg U-11 - NC Varaždinske Toplice U-11

3 - 8
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Jalžabet U-11 - NC Maruševec-VinicaU-11

3 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-11 - NC Vidovec U-11

7 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-11 - NC Kučan-Trnovec U-11

10 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Ilija U-11 - NC Ludbreg U-11

3 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-11 - NC Jalžabet U-11

0 - 9
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-11 - NC Sveti Đurđ U-11

1 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-11 - NC Kneginec-Biškupec U-11

7 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Vidovec U-11 - NC Lepoglava-Klenovnik U-11

1 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Maruševec-VinicaU-11 - NC Sračinec-Svibovec U-11

11 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-11 - NC Varaždinske Toplice U-11

1 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-11 - NC Sveti Ilija U-11

9 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Cestica U-11 - NC Kučan-Trnovec U-11

1 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-11 - NC Petrijanec-Nova Ves U-11

1 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Ludbreg U-11 - NC Vidovec U-11

1 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-11 - NC Maruševec-VinicaU-11

3 - 11
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Jalžabet U-11 - NC Sračinec-Svibovec U-11

0 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Ilija U-11 - NC Kneginec-Biškupec U-11

3 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Maruševec-VinicaU-11 - NC Ludbreg U-11

1 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-11 - NC Lepoglava-Klenovnik U-11

0 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-11 - NC Cestica U-11

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Vidovec U-11 - NC Sveti Đurđ U-11

10 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-11 - NC Varaždinske Toplice U-11

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-11 - NC Vidovec U-11

2 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Ludbreg U-11 - NC Petrijanec-Nova Ves U-11

3 - 0'
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-11 - NC Jalžabet U-11

6 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-11 - NC Maruševec-VinicaU-11

2 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Cestica U-11 - NC Sveti Ilija U-11

1 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-11 - NC Sveti Đurđ U-11

3 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Vidovec U-11 - NC Cestica U-11

8 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Ilija U-11 - NC Kučan-Trnovec U-11

0 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Jalžabet U-11 - NC Ludbreg U-11

3 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Maruševec-VinicaU-11 - NC Kneginec-Biškupec U-11

4 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-11 - NC Lepoglava-Klenovnik U-11

0 - 9
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-11 - NC Sveti Ilija U-11

4 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Cestica U-11 - NC Maruševec-VinicaU-11

6 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-11 - NC Jalžabet U-11

0 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-11 - NC Vidovec U-11

4 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Ludbreg U-11 - NC Sračinec-Svibovec U-11

5 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-11 - NC Petrijanec-Nova Ves U-11

0 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-11 - NC Sveti Đurđ U-11

0 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-11 - NC Cestica U-11

15 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Vidovec U-11 - NC Varaždinske Toplice U-11

4 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-11 - NC Ludbreg U-11

1 - 9
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Jalžabet U-11 - NC Kneginec-Biškupec U-11

5 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Maruševec-VinicaU-11 - NC Kučan-Trnovec U-11

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Maruševec-VinicaU-11 - NC Varaždinske Toplice U-11

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Jalžabet U-11 - NC Cestica U-11

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-11 - NC Kneginec-Biškupec U-11

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Vidovec U-11 - NC Sveti Ilija U-11

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-11 - NC Sveti Đurđ U-11

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-11 - NC Kučan-Trnovec U-11

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-11 - NC Ludbreg U-11

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-11 - NC Petrijanec-Nova Ves U-11

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Cestica U-11 - NC Sračinec-Svibovec U-11

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Ilija U-11 - NC Maruševec-VinicaU-11

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-11 - NC Lepoglava-Klenovnik U-11

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-11 - NC Jalžabet U-11

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Ludbreg U-11 - NC Kneginec-Biškupec U-11

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-11 - NC Kučan-Trnovec U-11

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Maruševec-VinicaU-11 - NC Vidovec U-11

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-11 - NC Cestica U-11

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Jalžabet U-11 - NC Varaždinske Toplice U-11

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-11 - NC Sveti Ilija U-11

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-11 - NC Sračinec-Svibovec U-11

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-11 - NC Sveti Đurđ U-11

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-11 - NC Lepoglava-Klenovnik U-11

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Ilija U-11 - NC Jalžabet U-11

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Vidovec U-11 - NC Petrijanec-Nova Ves U-11

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Cestica U-11 - NC Ludbreg U-11

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-11 - NC Maruševec-VinicaU-11

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-11 - NC Sveti Ilija U-11

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Ludbreg U-11 - NC Kučan-Trnovec U-11

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Jalžabet U-11 - NC Vidovec U-11

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-11 - NC Cestica U-11

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-11 - NC Varaždinske Toplice U-11

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-11 - NC Sveti Đurđ U-11

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Ilija U-11 - NC Lepoglava-Klenovnik U-11

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Maruševec-VinicaU-11 - NC Jalžabet U-11

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-11 - NC Ludbreg U-11

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Vidovec U-11 - NC Sračinec-Svibovec U-11

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Cestica U-11 - NC Kneginec-Biškupec U-11

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-11 - NC Varaždinske Toplice U-11

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-11 - NC Vidovec U-11

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Jalžabet U-11 - NC Petrijanec-Nova Ves U-11

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-11 - NC Kučan-Trnovec U-11

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-11 - NC Maruševec-VinicaU-11

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Ludbreg U-11 - NC Sveti Ilija U-11

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Ilija U-11 - NC Sveti Đurđ U-11

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Maruševec-VinicaU-11 - NC Lepoglava-Klenovnik U-11

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-11 - NC Kneginec-Biškupec U-11

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Vidovec U-11 - NC Ludbreg U-11

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-11 - NC Sračinec-Svibovec U-11

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-11 - NC Cestica U-11

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-11 - NC Petrijanec-Nova Ves U-11

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-11 - NC Vidovec U-11

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Cestica U-11 - NC Varaždinske Toplice U-11

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Ludbreg U-11 - NC Maruševec-VinicaU-11

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-11 - NC Jalžabet U-11

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-11 - NC Sveti Ilija U-11

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-11 - NC Kučan-Trnovec U-11

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Vidovec U-11 - NC Kneginec-Biškupec U-11

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Ilija U-11 - NC Cestica U-11

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Maruševec-VinicaU-11 - NC Sveti Đurđ U-11

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-11 - NC Ludbreg U-11

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Jalžabet U-11 - NC Lepoglava-Klenovnik U-11

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-11 - NC Petrijanec-Nova Ves U-11

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Cestica U-11 - NC Vidovec U-11

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-11 - NC Sračinec-Svibovec U-11

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-11 - NC Sveti Ilija U-11

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Ludbreg U-11 - NC Jalžabet U-11

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-11 - NC Maruševec-VinicaU-11

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Jalžabet U-11 - NC Sveti Đurđ U-11

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Ilija U-11 - NC Varaždinske Toplice U-11

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Maruševec-VinicaU-11 - NC Cestica U-11

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-11 - NC Kneginec-Biškupec U-11

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Vidovec U-11 - NC Kučan-Trnovec U-11

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-11 - NC Ludbreg U-11

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Cestica U-11 - NC Petrijanec-Nova Ves U-11

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-11 - NC Maruševec-VinicaU-11

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Ludbreg U-11 - NC Lepoglava-Klenovnik U-11

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-11 - NC Jalžabet U-11

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-11 - NC Vidovec U-11

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-11 - NC Sračinec-Svibovec U-11

Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

PosKlubPWDLFAGDPts
112111071125934
212101168115731
31292159164329
41292152163629
51280447153224
61260648341418
7125164245-316
8124174051-1113
9123272140-1911
10123092155-349
11122281356-438
121220102094-746
131200122077-570