Prednatjecatelji U-9 19/20

Raspored Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

8 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Ilija U-9 - NC Vidovec U-9

1 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-9 - NC Petrijanec-Nova Ves U-9

11 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

12 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-9 - NC Sračinec-Svibovec U-9

3 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-9 - NC Maruševec-Vinica U-9

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Cestica U-9 - NC Jalžabet U-9

1 - 8
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Maruševec-Vinica U-9 - NC Sveti Ilija U-9

2 - 6
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Jalžabet U-9 - NC Kučan-Trnovec U-9

3 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Kneginec-Biškupec U-9

9 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-9 - NC Varaždinske Toplice U-9

2 - 6
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Ludbreg U-9 - NC Sveti Đurđ U-9

1 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-9 - NC Cestica U-9

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Cestica U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

1 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Ilija U-9 - NC Petrijanec-Nova Ves U-9

7 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-9 - NC Sračinec-Svibovec U-9

1 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Vidovec U-9 - NC Maruševec-Vinica U-9

1 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-9 - NC Jalžabet U-9

2 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-9 - NC Ludbreg U-9

4 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Ludbreg U-9 - NC Cestica U-9

3 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-9 - NC Kneginec-Biškupec U-9

0 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-9 - NC Varaždinske Toplice U-9

0 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Kučan-Trnovec U-9

1 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Jalžabet U-9 - NC Sveti Ilija U-9

1 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-9 - NC Vidovec U-9

0 - 7
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Cestica U-9 - NC Sveti Đurđ U-9

1 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-9 - NC Ludbreg U-9

6 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Ilija U-9 - NC Sračinec-Svibovec U-9

4 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Maruševec-Vinica U-9 - NC Petrijanec-Nova Ves U-9

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Vidovec U-9 - NC Jalžabet U-9

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

5 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Jalžabet U-9 - NC Maruševec-Vinica U-9

6 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-9 - NC Kučan-Trnovec U-9

0 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Sveti Ilija U-9

0 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-9 - NC Vidovec U-9

2 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Ludbreg U-9 - NC Varaždinske Toplice U-9

1 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-9 - NC Cestica U-9

3 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Vidovec U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

0 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-9 - NC Sveti Đurđ U-9

3 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-9 - NC Kneginec-Biškupec U-9

3 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-9 - NC Jalžabet U-9

0 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Ilija U-9 - NC Ludbreg U-9

8 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Maruševec-Vinica U-9 - NC Sračinec-Svibovec U-9

4 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Ludbreg U-9 - NC Vidovec U-9

2 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-9 - NC Sveti Ilija U-9

1 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Cestica U-9 - NC Kučan-Trnovec U-9

0 - 6
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-9 - NC Petrijanec-Nova Ves U-9

0 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Maruševec-Vinica U-9

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-9 - NC Varaždinske Toplice U-9

4 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

1 - 8
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Vidovec U-9 - NC Sveti Đurđ U-9

6 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Jalžabet U-9 - NC Sračinec-Svibovec U-9

3 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Maruševec-Vinica U-9 - NC Ludbreg U-9

2 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-9 - NC Cestica U-9

0 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Ilija U-9 - NC Kneginec-Biškupec U-9

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-9 - NC Varaždinske Toplice U-9

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Ludbreg U-9 - NC Petrijanec-Nova Ves U-9

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-9 - NC Vidovec U-9

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Jalžabet U-9

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Cestica U-9 - NC Sveti Ilija U-9

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-9 - NC Maruševec-Vinica U-9

11:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Vidovec U-9 - NC Cestica U-9

11:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Jalžabet U-9 - NC Ludbreg U-9

11:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Maruševec-Vinica U-9 - NC Kneginec-Biškupec U-9

11:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Ilija U-9 - NC Kučan-Trnovec U-9

11:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

11:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-9 - NC Sveti Đurđ U-9

12:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-9 - NC Vidovec U-9

12:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Ludbreg U-9 - NC Sračinec-Svibovec U-9

12:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-9 - NC Sveti Ilija U-9

12:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-9 - NC Petrijanec-Nova Ves U-9

12:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Cestica U-9 - NC Maruševec-Vinica U-9

12:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-9 - NC Jalžabet U-9

12:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Ludbreg U-9

12:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-9 - NC Cestica U-9

12:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Jalžabet U-9 - NC Kneginec-Biškupec U-9

12:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-9 - NC Sveti Đurđ U-9

12:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Vidovec U-9 - NC Varaždinske Toplice U-9

12:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Maruševec-Vinica U-9 - NC Kučan-Trnovec U-9

Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

PosKlubPWDLFAGDPts
188004754224
2852130151517
3852125131217
4941425121313
584132216613
684132422213
784131318-513
894051620-412
983232214811
1083141225-1310
1183051821-39
1290361028-183
139009257-550