Prednatjecatelji U-9 19/20

Raspored Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

8 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Ilija U-9 - NC Vidovec U-9

1 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-9 - NC Petrijanec-Nova Ves U-9

11 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

12 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-9 - NC Sračinec-Svibovec U-9

3 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-9 - NC Maruševec-Vinica U-9

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Cestica U-9 - NC Jalžabet U-9

1 - 8
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Maruševec-Vinica U-9 - NC Sveti Ilija U-9

2 - 6
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Jalžabet U-9 - NC Kučan-Trnovec U-9

3 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Kneginec-Biškupec U-9

9 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-9 - NC Varaždinske Toplice U-9

2 - 6
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Ludbreg U-9 - NC Sveti Đurđ U-9

1 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-9 - NC Cestica U-9

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Cestica U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

1 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Ilija U-9 - NC Petrijanec-Nova Ves U-9

7 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-9 - NC Sračinec-Svibovec U-9

1 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Vidovec U-9 - NC Maruševec-Vinica U-9

1 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-9 - NC Jalžabet U-9

2 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-9 - NC Ludbreg U-9

4 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Ludbreg U-9 - NC Cestica U-9

3 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-9 - NC Kneginec-Biškupec U-9

0 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-9 - NC Varaždinske Toplice U-9

0 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Kučan-Trnovec U-9

1 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Jalžabet U-9 - NC Sveti Ilija U-9

1 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-9 - NC Vidovec U-9

0 - 7
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Cestica U-9 - NC Sveti Đurđ U-9

1 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-9 - NC Ludbreg U-9

6 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Ilija U-9 - NC Sračinec-Svibovec U-9

4 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Maruševec-Vinica U-9 - NC Petrijanec-Nova Ves U-9

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Vidovec U-9 - NC Jalžabet U-9

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

5 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Jalžabet U-9 - NC Maruševec-Vinica U-9

6 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-9 - NC Kučan-Trnovec U-9

0 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Sveti Ilija U-9

0 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-9 - NC Vidovec U-9

2 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Ludbreg U-9 - NC Varaždinske Toplice U-9

1 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-9 - NC Cestica U-9

3 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Vidovec U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

0 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-9 - NC Sveti Đurđ U-9

3 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-9 - NC Kneginec-Biškupec U-9

3 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-9 - NC Jalžabet U-9

0 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Ilija U-9 - NC Ludbreg U-9

8 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Maruševec-Vinica U-9 - NC Sračinec-Svibovec U-9

4 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Ludbreg U-9 - NC Vidovec U-9

2 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-9 - NC Sveti Ilija U-9

1 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Cestica U-9 - NC Kučan-Trnovec U-9

0 - 6
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-9 - NC Petrijanec-Nova Ves U-9

0 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Maruševec-Vinica U-9

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-9 - NC Varaždinske Toplice U-9

4 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

1 - 8
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Vidovec U-9 - NC Sveti Đurđ U-9

6 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Jalžabet U-9 - NC Sračinec-Svibovec U-9

3 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Maruševec-Vinica U-9 - NC Ludbreg U-9

2 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-9 - NC Cestica U-9

0 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Ilija U-9 - NC Kneginec-Biškupec U-9

2 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-9 - NC Varaždinske Toplice U-9

2 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Ludbreg U-9 - NC Petrijanec-Nova Ves U-9

1 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-9 - NC Vidovec U-9

5 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Jalžabet U-9

0 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Cestica U-9 - NC Sveti Ilija U-9

5 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-9 - NC Maruševec-Vinica U-9

2 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Vidovec U-9 - NC Cestica U-9

0 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Jalžabet U-9 - NC Ludbreg U-9

4 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Maruševec-Vinica U-9 - NC Kneginec-Biškupec U-9

1 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Ilija U-9 - NC Kučan-Trnovec U-9

1 - 6
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

2 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-9 - NC Sveti Đurđ U-9

1 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-9 - NC Vidovec U-9

5 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Ludbreg U-9 - NC Sračinec-Svibovec U-9

1 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-9 - NC Sveti Ilija U-9

0 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-9 - NC Petrijanec-Nova Ves U-9

0 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Cestica U-9 - NC Maruševec-Vinica U-9

2 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-9 - NC Jalžabet U-9

0 - 6
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Ludbreg U-9

3 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-9 - NC Cestica U-9

1 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Jalžabet U-9 - NC Kneginec-Biškupec U-9

0 - 11
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-9 - NC Sveti Đurđ U-9

3 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Vidovec U-9 - NC Varaždinske Toplice U-9

5 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Maruševec-Vinica U-9 - NC Kučan-Trnovec U-9

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-9 - NC Kučan-Trnovec U-9

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-9 - NC Kneginec-Biškupec U-9

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Sveti Đurđ U-9

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Maruševec-Vinica U-9 - NC Varaždinske Toplice U-9

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Jalžabet U-9 - NC Cestica U-9

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Vidovec U-9 - NC Sveti Ilija U-9

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Ilija U-9 - NC Maruševec-Vinica U-9

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-9 - NC Ludbreg U-9

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-9 - NC Jalžabet U-9

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Cestica U-9 - NC Sračinec-Svibovec U-9

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-9 - NC Petrijanec-Nova Ves U-9

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Cestica U-9

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-9 - NC Sveti Ilija U-9

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-9 - NC Kučan-Trnovec U-9

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Maruševec-Vinica U-9 - NC Vidovec U-9

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Ludbreg U-9 - NC Kneginec-Biškupec U-9

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Jalžabet U-9 - NC Varaždinske Toplice U-9

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-9 - NC Sračinec-Svibovec U-9

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-9 - NC Sveti Đurđ U-9

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Vidovec U-9 - NC Petrijanec-Nova Ves U-9

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Ilija U-9 - NC Jalžabet U-9

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Cestica U-9 - NC Ludbreg U-9

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Varaždinske Toplice U-9

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-9 - NC Maruševec-Vinica U-9

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-9 - NC Cestica U-9

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-9 - NC Sveti Ilija U-9

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Ludbreg U-9 - NC Kučan-Trnovec U-9

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Jalžabet U-9 - NC Vidovec U-9

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Cestica U-9 - NC Kneginec-Biškupec U-9

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-9 - NC Ludbreg U-9

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Maruševec-Vinica U-9 - NC Jalžabet U-9

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Vidovec U-9 - NC Sračinec-Svibovec U-9

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Ilija U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-9 - NC Sveti Đurđ U-9

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-9 - NC Maruševec-Vinica U-9

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Ludbreg U-9 - NC Sveti Ilija U-9

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Jalžabet U-9 - NC Petrijanec-Nova Ves U-9

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-9 - NC Varaždinske Toplice U-9

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Vidovec U-9

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-9 - NC Kučan-Trnovec U-9

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Vidovec U-9 - NC Ludbreg U-9

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-9 - NC Cestica U-9

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-9 - NC Sračinec-Svibovec U-9

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Ilija U-9 - NC Sveti Đurđ U-9

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Maruševec-Vinica U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-9 - NC Kneginec-Biškupec U-9

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Ludbreg U-9 - NC Maruševec-Vinica U-9

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-9 - NC Sveti Ilija U-9

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Petrijanec-Nova Ves U-9

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Cestica U-9 - NC Varaždinske Toplice U-9

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-9 - NC Vidovec U-9

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-9 - NC Jalžabet U-9

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-9 - NC Kučan-Trnovec U-9

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Maruševec-Vinica U-9 - NC Sveti Đurđ U-9

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Ilija U-9 - NC Cestica U-9

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Vidovec U-9 - NC Kneginec-Biškupec U-9

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-9 - NC Ludbreg U-9

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Jalžabet U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Ludbreg U-9 - NC Jalžabet U-9

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-9 - NC Maruševec-Vinica U-9

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Sračinec-Svibovec U-9

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-9 - NC Petrijanec-Nova Ves U-9

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Cestica U-9 - NC Vidovec U-9

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-9 - NC Sveti Ilija U-9

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Maruševec-Vinica U-9 - NC Cestica U-9

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Jalžabet U-9 - NC Sveti Đurđ U-9

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Ilija U-9 - NC Varaždinske Toplice U-9

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Vidovec U-9 - NC Kučan-Trnovec U-9

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-9 - NC Kneginec-Biškupec U-9

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-9 - NC Ludbreg U-9

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-9 - NC Jalžabet U-9

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Cestica U-9 - NC Petrijanec-Nova Ves U-9

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-9 - NC Sračinec-Svibovec U-9

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-9 - NC Maruševec-Vinica U-9

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-9 - NC Vidovec U-9

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Ludbreg U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

PosKlubPWDLFAGDPts
11212007076336
21292142132929
31272338221623
4127143832622
5125251829-1117
61244427141316
7124443025516
8124262422214
9124262126-514
10124261328-1514
11124082132-1112
12122372137-169
13120012379-760