Prednatjecatelji U-9 19/20

Raspored Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Ilija U-9 - NC Vidovec U-9

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-9 - NC Petrijanec-Nova Ves U-9

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-9 - NC Sračinec-Svibovec U-9

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-9 - NC Maruševec-Vinica U-9

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Cestica U-9 - NC Jalžabet U-9

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Maruševec-Vinica U-9 - NC Sveti Ilija U-9

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Jalžabet U-9 - NC Kučan-Trnovec U-9

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Kneginec-Biškupec U-9

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-9 - NC Varaždinske Toplice U-9

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Ludbreg U-9 - NC Sveti Đurđ U-9

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-9 - NC Cestica U-9

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Cestica U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Ilija U-9 - NC Petrijanec-Nova Ves U-9

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-9 - NC Sračinec-Svibovec U-9

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Vidovec U-9 - NC Maruševec-Vinica U-9

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-9 - NC Jalžabet U-9

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-9 - NC Ludbreg U-9

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Ludbreg U-9 - NC Cestica U-9

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-9 - NC Kneginec-Biškupec U-9

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-9 - NC Varaždinske Toplice U-9

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Kučan-Trnovec U-9

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Jalžabet U-9 - NC Sveti Ilija U-9

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-9 - NC Vidovec U-9

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Cestica U-9 - NC Sveti Đurđ U-9

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-9 - NC Ludbreg U-9

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Ilija U-9 - NC Sračinec-Svibovec U-9

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Maruševec-Vinica U-9 - NC Petrijanec-Nova Ves U-9

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Vidovec U-9 - NC Jalžabet U-9

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Jalžabet U-9 - NC Maruševec-Vinica U-9

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-9 - NC Kučan-Trnovec U-9

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Sveti Ilija U-9

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-9 - NC Vidovec U-9

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Ludbreg U-9 - NC Varaždinske Toplice U-9

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-9 - NC Cestica U-9

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Vidovec U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-9 - NC Sveti Đurđ U-9

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-9 - NC Kneginec-Biškupec U-9

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-9 - NC Jalžabet U-9

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Ilija U-9 - NC Ludbreg U-9

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Maruševec-Vinica U-9 - NC Sračinec-Svibovec U-9

Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020