Bratstvo

Rezultati

3 - 4
3. ŽNL – Seniori 17/18

Bratstvo - Klenovnik

1 - 0
3. ŽNL – Seniori 17/18

Mladost (VT) - Bratstvo

1 - 4
3. ŽNL – Seniori 17/18

Bratstvo - Beretinec

4 - 2
3. ŽNL – Seniori 17/18

Podravac (SV) - Bratstvo

0 - 3
3. ŽNL – Seniori 17/18

Vratno - Bratstvo

2 - 1
3. ŽNL – Seniori 17/18

Bratstvo - Vindija

2 - 0
3. ŽNL – Seniori 17/18

Udarnik 32 - Bratstvo

2 - 5
3. ŽNL – Seniori 17/18

Bratstvo - Omladinac

1 - 1
3. ŽNL – Seniori 17/18

Klenovnik - Bratstvo

1 - 3
3. ŽNL – Seniori 17/18

Bratstvo - Mladost (VT)

4 - 2
Kup ŽNS Varaždin 2017/2018

Mladost (VT) - Bratstvo

4 - 1
3. ŽNL – Seniori 17/18

Beretinec - Bratstvo

1 - 2
3. ŽNL – Seniori 17/18

Bratstvo - Podravac (SV)

0 - 1
Kup ŽNS Varaždin 2017/2018

Mladost (S) - Bratstvo

0 - 5
3. ŽNL - Seniori

Bratstvo - Trnje

6 - 1
3. ŽNL - Seniori

Podravac (SV) - Bratstvo

0 - 7
3. ŽNL - Seniori

Bratstvo - Beretinec

1 - 1
3. ŽNL - Seniori

Vratno - Bratstvo

2 - 3
3. ŽNL - Seniori

Bratstvo - Omladinac

6 - 1
3. ŽNL - Seniori

Vindija - Bratstvo

1 - 2
3. ŽNL - Seniori

Bratstvo - Udarnik 32

4 - 1
3. ŽNL - Seniori

Mladost (VT) - Bratstvo

1 - 0
3. ŽNL - Seniori

Bratstvo - Udarnik 32

5 - 0
3. ŽNL - Seniori

Podravac (SV) - Bratstvo

3 - 1
3. ŽNL - Seniori

Bratstvo - Mladost (VT)

2 - 1
3. ŽNL - Seniori

Vratno - Bratstvo

5 - 0
3. ŽNL - Seniori

Bratstvo - Omladinac

2 - 2
3. ŽNL - Seniori

Beretinec - Bratstvo

1 - 5
3. ŽNL - Seniori

Bratstvo - Trnje

2 - 1
3. ŽNL - Seniori

Vindija - Bratstvo

1 - 0
3. ŽNL - Seniori

Udarnik 32 - Bratstvo

2 - 2
3. ŽNL - Seniori

Bratstvo - Podravac (SV)

0 - 4
3. ŽNL - Seniori

Mladost (VT) - Bratstvo

3 - 1
3. ŽNL - Seniori

Bratstvo - Vratno

1 - 0
3. ŽNL - Seniori

Omladinac - Bratstvo

0 - 3
3. ŽNL - Seniori

Bratstvo - Beretinec

4 - 1
3. ŽNL - Seniori

Trnje - Bratstvo

1 - 4
3. ŽNL - Seniori

Bratstvo - Vindija

7 - 1
Kup ŽNS Varaždin

Sračinec - Bratstvo