NC Cestica U-11

Raspored

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 20/21

NC Jalžabet-Martijanec U-11 - NC Cestica U-11

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 20/21

NC Cestica U-11 - NC Sračinec-Svibovec U-11

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 20/21

NC Trnovec-Kućan-Šemovec U-11 - NC Cestica U-11

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 20/21

NC Cestica U-11 - NC Varaždinske Toplice U-11

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 20/21

NC Ludbreg U-11 - NC Cestica U-11

13:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 20/21

NC Cestica U-11 - NC Kneginec-Biškupec U-11

13:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 20/21

NC Petrijanec-Nova Ves U-11 - NC Cestica U-11

Rezultati

2 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-11 20/21

NC Cestica U-11 - NC Maruševec-VinicaU-11

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 20/21

NC Lepoglava-Klenovnik U-11 - NC Cestica U-11

0 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-11 20/21

NC Cestica U-11 - NC Sveti Ilija U-11

13 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-11 20/21

NC Vidovec U-11 - NC Cestica U-11

1 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-11 20/21

NC Cestica U-11 - NC Sveti Đurđ U-11

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Cestica U-11 - NC Petrijanec-Nova Ves U-11

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Maruševec-VinicaU-11 - NC Cestica U-11

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Cestica U-11 - NC Vidovec U-11

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Ilija U-11 - NC Cestica U-11

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Cestica U-11 - NC Varaždinske Toplice U-11

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-11 - NC Cestica U-11

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Cestica U-11 - NC Kneginec-Biškupec U-11

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-11 - NC Cestica U-11

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Cestica U-11 - NC Ludbreg U-11

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-11 - NC Cestica U-11

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Cestica U-11 - NC Sračinec-Svibovec U-11

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Jalžabet U-11 - NC Cestica U-11

0 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-11 - NC Cestica U-11

4 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Cestica U-11 - NC Maruševec-VinicaU-11

3 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Vidovec U-11 - NC Cestica U-11

2 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Cestica U-11 - NC Sveti Ilija U-11

0 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-11 - NC Cestica U-11

9 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Cestica U-11 - NC Kučan-Trnovec U-11

2 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-11 - NC Cestica U-11

3 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Cestica U-11 - NC Sveti Đurđ U-11

1 - 7
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Ludbreg U-11 - NC Cestica U-11

9 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Cestica U-11 - NC Lepoglava-Klenovnik U-11

1 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-11 - NC Cestica U-11

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Cestica U-11 - NC Jalžabet U-11

1 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-11

NC Cestica U-11 - NC Vidovec U-11

0 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11

NC Varaždinske Toplice U-11 - NC Cestica U-11

1 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-11

NC Cestica U-11 - NC Kneginec-Biškupec U-11

1 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-11

NC Sveti Ilija U-11 - NC Cestica U-11

2 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-11

NC Cestica U-11 - NC Sveti Đurđ U-11

2 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-11

ŠN Petrijanec – Nova Ves U-11 - NC Cestica U-11

1 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11

NC Cestica U-11 - NC Maruševec U-11

1 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-11

NC Ludbreg U-11 - NC Cestica U-11

2 - 9
Županijska liga nogometnih centara U-11

NC Cestica U-11 - NC Kučan-Trnovec U-11

0 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-11

NC Jalžabet U-11 - NC Cestica U-11

1 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11

NC Vidovec U-11 - NC Cestica U-11

1 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-11

NC Cestica U-11 - NC Varaždinske Toplice U-11

5 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-11

NC Kneginec-Biškupec U-11 - NC Cestica U-11

2 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-11

NC Cestica U-11 - NC Sveti Ilija U-11

3 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11

NC Sveti Đurđ U-11 - NC Cestica U-11

2 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-11

NC Cestica U-11 - ŠN Petrijanec – Nova Ves U-11

4 - 9
Županijska liga nogometnih centara U-11

NC Maruševec U-11 - NC Cestica U-11

4 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11

NC Cestica U-11 - NC Ludbreg U-11

13 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-11

NC Kučan-Trnovec U-11 - NC Cestica U-11

3 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-11

NC Cestica U-11 - NC Jalžabet U-11