NC Kučan-Trnovec U-13

Rezultati

1 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-13

NC Kučan-Trnovec U-13 - NC Kneginec-Biškupec U-13

1 - 8
Županijska liga nogometnih centara U-13

NC Sveti Ilija U-13 - NC Kučan-Trnovec U-13

4 - 7
Županijska liga nogometnih centara U-13

NC Kučan-Trnovec U-13 - NC Sveti Đurđ U-13

2 - 6
Županijska liga nogometnih centara U-13

ŠN Petrijanec – Nova Ves U-13 - NC Kučan-Trnovec U-13

6 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-13

NC Kučan-Trnovec U-13 - NC Maruševec U-13

1 - 11
Županijska liga nogometnih centara U-13

NC Ludbreg U-13 - NC Kučan-Trnovec U-13

16 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13

NC Kučan-Trnovec U-13 - NC Jalžabet U-13

1 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-13

NC Cestica U-13 - NC Kučan-Trnovec U-13

0 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-13

NC Kučan-Trnovec U-13 - NC Vidovec U-13

2 - 8
Županijska liga nogometnih centara U-13

NC Varaždinske Toplice U-13 - NC Kučan-Trnovec U-13

2 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-13

NC Kneginec-Biškupec U-13 - NC Kučan-Trnovec U-13

5 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-13

NC Kučan-Trnovec U-13 - NC Sveti Ilija U-13

8 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13

NC Sveti Đurđ U-13 - NC Kučan-Trnovec U-13

4 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-13

NC Kučan-Trnovec U-13 - ŠN Petrijanec – Nova Ves U-13

2 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-13

NC Maruševec U-13 - NC Kučan-Trnovec U-13

8 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-13

NC Kučan-Trnovec U-13 - NC Ludbreg U-13

1 - 12
Županijska liga nogometnih centara U-13

NC Jalžabet U-13 - NC Kučan-Trnovec U-13

5 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-13

NC Kučan-Trnovec U-13 - NC Cestica U-13

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-13

NC Vidovec U-13 - NC Kučan-Trnovec U-13

4 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-13

NC Kučan-Trnovec U-13 - NC Varaždinske Toplice U-13