NC Lepoglava-Klenovnik U-11

Raspored

13:00
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-11 - NC Ludbreg U-11

Rezultati

4 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-11 - NC Lepoglava-Klenovnik U-11

3 - 0'
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-11 - NC Jalžabet U-11

1 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-11 - NC Lepoglava-Klenovnik U-11

1 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-11 - NC Maruševec-VinicaU-11

7 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Vidovec U-11 - NC Lepoglava-Klenovnik U-11

1 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-11 - NC Sveti Ilija U-11

4 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-11 - NC Lepoglava-Klenovnik U-11

1 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-11 - NC Kučan-Trnovec U-11

9 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Cestica U-11 - NC Lepoglava-Klenovnik U-11

0 - 6
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-11 - NC Kneginec-Biškupec U-11

9 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-11 - NC Lepoglava-Klenovnik U-11