NC Lepoglava-Klenovnik U-13

Rezultati

14:10
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-13 - NC Ludbreg U-13

0 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-13 - NC Lepoglava-Klenovnik U-13

4 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-13 - NC Jalžabet U-13

4 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-13 - NC Lepoglava-Klenovnik U-13

5 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-13 - NC Maruševec U-13

1 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Vidovec U-13 - NC Lepoglava-Klenovnik U-13

3 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-13 - NC Sveti Ilija U-13

5 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-13 - NC Lepoglava-Klenovnik U-13

2 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-13 - NC Kučan-Trnovec U-13

0 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Cestica U-13 - NC Lepoglava-Klenovnik U-13

2 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-13 - NC Kneginec-Biškupec U-13

2 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-13 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-13 - NC Lepoglava-Klenovnik U-13