NC Lepoglava-Klenovnik U-15

Rezultati

0 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-15 - NC Ludbreg U-15

0 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Ilija 2 U-15 - NC Lepoglava-Klenovnik U-15

2 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-15 - NC Lepoglava-Klenovnik U-15

3 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-15 - NC Jalžabet U-15

7 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-15 - NC Lepoglava-Klenovnik U-15

3 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-15 - NC Maruševec U-15

5 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Vidovec U-15 - NC Lepoglava-Klenovnik U-15

1 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-15 - NC Sveti Ilija U-15

4 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-15 - NC Lepoglava-Klenovnik U-15

3 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-15 - NC Kučan-Trnovec U-15

10 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Cestica U-15 - NC Lepoglava-Klenovnik U-15

3 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-15 - NC Kneginec-Biškupec U-15

7 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-15 - NC Lepoglava-Klenovnik U-15