NC Lepoglava-Klenovnik U-9

Rezultati

12:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 20/21

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Maruševec-Vinica U-9

12:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 20/21

NC Sveti Ilija U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 20/21

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Vidovec U-9

2 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-9 20/21

NC Sveti Đurđ U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

6 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 20/21

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Petrijanec-Nova Ves U-9

1 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-9 20/21

NC Kneginec-Biškupec U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

3 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 20/21

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Ludbreg U-9

1 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-9 20/21

NC Varaždinske Toplice U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

11 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 20/21

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Cestica U-9

0 - 9
Županijska liga nogometnih centara U-9 20/21

NC Trnovec-Kućan-Šemovec U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

9 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 20/21

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Sračinec-Svibovec U-9

1 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-9 20/21

NC Jalžabet-Martijanec U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Ludbreg U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Sračinec-Svibovec U-9

16:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Jalžabet U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Petrijanec-Nova Ves U-9

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Maruševec-Vinica U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Vidovec U-9

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Ilija U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Varaždinske Toplice U-9

15:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Cestica U-9

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Sveti Đurđ U-9

0 - 6
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Ludbreg U-9

1 - 6
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

5 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Jalžabet U-9

4 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

0 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Maruševec-Vinica U-9

3 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Vidovec U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

0 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Sveti Ilija U-9

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

0 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Kučan-Trnovec U-9

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Cestica U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

3 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Kneginec-Biškupec U-9

11 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9