NC Lepoglava-Klenovnik U-9

Raspored

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Sveti Ilija U-9

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Vidovec U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Maruševec-Vinica U-9

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Jalžabet U-9

11:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

12:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Ludbreg U-9

Rezultati

0 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Kučan-Trnovec U-9

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Cestica U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

3 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-9 - NC Kneginec-Biškupec U-9

11 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9