NC Sračinec-Svibovec U-11

Rezultati

0 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-11 - NC Sveti Đurđ U-11

4 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Ludbreg U-11 - NC Sračinec-Svibovec U-11

4 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-11 - NC Lepoglava-Klenovnik U-11

3 - 11
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Jalžabet U-11 - NC Sračinec-Svibovec U-11

1 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-11 - NC Petrijanec-Nova Ves U-11

1 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Maruševec-VinicaU-11 - NC Sračinec-Svibovec U-11

3 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-11 - NC Vidovec U-11

5 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sveti Ilija U-11 - NC Sračinec-Svibovec U-11

11 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-11 - NC Varaždinske Toplice U-11

4 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-11 - NC Sračinec-Svibovec U-11

1 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-11 - NC Cestica U-11

19 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-11 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-11 - NC Sračinec-Svibovec U-11