NC Sračinec-Svibovec U-15

Rezultati

0 - 7
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-15 - NC Sveti Đurđ U-15

2 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Ludbreg U-15 - NC Sračinec-Svibovec U-15

2 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-15 - NC Lepoglava-Klenovnik U-15

0 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Ilija 2 U-15 - NC Sračinec-Svibovec U-15

9 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Jalžabet U-15 - NC Sračinec-Svibovec U-15

2 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-15 - NC Petrijanec-Nova Ves U-15

12 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Maruševec U-15 - NC Sračinec-Svibovec U-15

0 - 16
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-15 - NC Vidovec U-15

13 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Ilija U-15 - NC Sračinec-Svibovec U-15

0 - 14
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-15 - NC Varaždinske Toplice U-15

9 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-15 - NC Sračinec-Svibovec U-15

0 - 15
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-15 - NC Cestica U-15

12 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-15 - NC Sračinec-Svibovec U-15