NC Sračinec-Svibovec U-9

Raspored

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sveti Ilija U-9 - NC Sračinec-Svibovec U-9

14:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-9 - NC Vidovec U-9

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Maruševec-Vinica U-9 - NC Sračinec-Svibovec U-9

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-9 - NC Petrijanec-Nova Ves U-9

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Jalžabet U-9 - NC Sračinec-Svibovec U-9

11:30
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-9 - NC Lepoglava-Klenovnik U-9

12:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Ludbreg U-9 - NC Sračinec-Svibovec U-9

12:00
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-9 - NC Sveti Đurđ U-9

Rezultati

0 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-9 - NC Varaždinske Toplice U-9

7 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-9 - NC Sračinec-Svibovec U-9

1 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-9 - NC Cestica U-9

12 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-9 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-9 - NC Sračinec-Svibovec U-9