NC Sveti Đurđ U-15

Raspored

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-15 - NC Maruševec U-15

12:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-15 - NC Sveti Đurđ U-15

12:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-15 - NC Jalžabet U-15

12:00
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-15 - NC Sveti Đurđ U-15

Rezultati

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Vidovec U-15 - NC Sveti Đurđ U-15

2 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-15 - NC Sveti Ilija U-15

1 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-15 - NC Sveti Đurđ U-15

1 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-15 - NC Kučan-Trnovec U-15

0 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Cestica U-15 - NC Sveti Đurđ U-15

9 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-15 - NC Kneginec-Biškupec U-15

17 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-15 - NC Sveti Ilija 2 U-15

1 - 11
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Ludbreg U-15 - NC Sveti Đurđ U-15

7 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-15 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-15 - NC Lepoglava-Klenovnik U-15

3 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-15

NC Maruševec U-15 - NC Sveti Đurđ U-15

3 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-15

NC Sveti Đurđ U-15 - NC Ludbreg U-15

4 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-15

NC Kučan-Trnovec U-15 - NC Sveti Đurđ U-15

8 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-15

NC Sveti Đurđ U-15 - NC Jalžabet U-15

3 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-15

NC Cestica U-15 - NC Sveti Đurđ U-15

4 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-15

NC Sveti Đurđ U-15 - NC Vidovec U-15

1 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-15

NC Varaždinske Toplice U-15 - NC Sveti Đurđ U-15

6 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-15

NC Sveti Đurđ U-15 - NC Kneginec-Biškupec U-15

3 - 8
Županijska liga nogometnih centara U-15

NC Sveti Ilija U-15 - NC Sveti Đurđ U-15

11 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-15

NC Sveti Đurđ U-15 - NC Sveti Ilija 2 U-15

1 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-15

NC Sveti Đurđ U-15 - ŠN Petrijanec – Nova Ves U-15

5 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-15

NC Sveti Đurđ U-15 - NC Maruševec U-15

3 - 8
Županijska liga nogometnih centara U-15

NC Ludbreg U-15 - NC Sveti Đurđ U-15

8 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-15

NC Sveti Đurđ U-15 - NC Kučan-Trnovec U-15

5 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-15

NC Jalžabet U-15 - NC Sveti Đurđ U-15

1 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-15

NC Sveti Đurđ U-15 - NC Cestica U-15

8 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-15

NC Vidovec U-15 - NC Sveti Đurđ U-15

4 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-15

NC Sveti Đurđ U-15 - NC Varaždinske Toplice U-15

2 - 6
Županijska liga nogometnih centara U-15

NC Kneginec-Biškupec U-15 - NC Sveti Đurđ U-15

5 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-15

NC Sveti Đurđ U-15 - NC Sveti Ilija U-15

0 - 8
Županijska liga nogometnih centara U-15

NC Sveti Ilija 2 U-15 - NC Sveti Đurđ U-15

5 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-15

ŠN Petrijanec – Nova Ves U-15 - NC Sveti Đurđ U-15