NC Sveti Đurđ U-18

Rezultati

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Kučan-Trnovec U-18

13:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Sračinec-Svibovec U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

14:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Jalžabet U-18

15:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Maruševec U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

3 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Lepoglava-Klenovnik U-18

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Sveti Ilija U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

2 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Vidovec U-18

0 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Petrijanec-Nova Ves U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

0 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Kneginec-Biškupec U-18

3 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Ludbreg U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

5 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Varaždinske Toplice U-18

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 20/21

NC Cestica U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

18:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Sračinec-Svibovec U-18

18:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Jalžabet U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

18:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Petrijanec-Nova Ves U-18

18:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Maruševec U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Vidovec U-18

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Varaždinske Toplice U-18

17:30
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kučan-Trnovec U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Cestica U-18

17:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Kneginec-Biškupec U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Ilija 2 U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Ludbreg U-18

16:00
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Lepoglava-Klenovnik U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

0 - 7
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sračinec-Svibovec U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

6 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Jalžabet U-18

2 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Petrijanec-Nova Ves U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

9 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Maruševec U-18

1 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Vidovec U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

3 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Sveti Ilija U-18

1 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Varaždinske Toplice U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

1 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Kučan-Trnovec U-18

0 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Cestica U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

4 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Kneginec-Biškupec U-18

2 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Sveti Ilija 2 U-18

1 - 5
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Ludbreg U-18 - NC Sveti Đurđ U-18

4 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-18 2019/2020

NC Sveti Đurđ U-18 - NC Lepoglava-Klenovnik U-18

0 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-17

NC Kučan-Trnovec U-17 - NC Sveti Đurđ U-17

4 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-17

NC Sveti Đurđ U-17 - NC Jalžabet U-17

2 - 6
Županijska liga nogometnih centara U-17

NC Cestica U-17 - NC Sveti Đurđ U-17

1 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-17

NC Sveti Đurđ U-17 - NC Vidovec U-17

0 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-17

NC Varaždinske Toplice U-17 - NC Sveti Đurđ U-17

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-17

NC Sveti Đurđ U-17 - NC Kneginec-Biškupec U-17

0 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-17

NC Sveti Ilija U-17 - NC Sveti Đurđ U-17

3 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-17

NC Sveti Đurđ U-17 - NC Sveti Ilija 2 U-17

8 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-17

NC Sveti Đurđ U-17 - ŠN Petrijanec – Nova Ves U-17

0 - 19
Županijska liga nogometnih centara U-17

NC Maruševec U-17 - NC Sveti Đurđ U-17

4 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-17

NC Sveti Đurđ U-17 - NC Ludbreg U-17

10 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-17

NC Sveti Đurđ U-17 - NC Maruševec U-17

1 - 2
Županijska liga nogometnih centara U-17

NC Ludbreg U-17 - NC Sveti Đurđ U-17

1 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-17

NC Sveti Đurđ U-17 - NC Kučan-Trnovec U-17

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-17

NC Jalžabet U-17 - NC Sveti Đurđ U-17

5 - 0
Županijska liga nogometnih centara U-17

NC Sveti Đurđ U-17 - NC Cestica U-17

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-17

NC Vidovec U-17 - NC Sveti Đurđ U-17

1 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-17

NC Sveti Đurđ U-17 - NC Varaždinske Toplice U-17

2 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-17

NC Kneginec-Biškupec U-17 - NC Sveti Đurđ U-17

1 - 4
Županijska liga nogometnih centara U-17

NC Sveti Đurđ U-17 - NC Sveti Ilija U-17

4 - 3
Županijska liga nogometnih centara U-17

NC Sveti Ilija 2 U-17 - NC Sveti Đurđ U-17

2 - 1
Županijska liga nogometnih centara U-17

ŠN Petrijanec – Nova Ves U-17 - NC Sveti Đurđ U-17