Podravina

Ime kluba: NK “Podravina“ Ludbreg
Adresa: Ivana Gundulića 6a, 42230 Ludbreg
OIB: 76228488976
Kontakt: 091/518-4856 – Vitomir Namjesnik
Službeni e-mail: nkpodravina@email.t-com.hr
Predsjednik: Dražen Crnković
Tajnik: Vitomir Namjesnik
Godina osnivanja: 25.01.1919.

Raspored

3. NL Sjever 2022/2023

3. NL Sjever 2022/2023

Rezultati

3. NL Sjever 2022/2023

3. NL Sjever 2022/2023

3. NL Sjever 2022/2023

3. NL Sjever 2022/2023

3. NL Sjever 2022/2023

3. NL Sjever 2022/2023

3. NL Sjever 2022/2023

3. NL Sjever 2022/2023

3. NL Sjever 2022/2023

Kup ŽNS Varaždin 2022/2023

3. NL Sjever 2022/2023

3. NL Sjever 2022/2023

3. NL Sjever 2022/2023

3. NL Sjever 2022/2023

Kup ŽNS Varaždin 2022/2023

3. NL Sjever 2022/2023

3. NL Sjever 2022/2023

3. NL Sjever 2022/2023

Kup ŽNS Varaždin 2022/2023

3. HNL Sjever 2021/2022

3. HNL Sjever 2021/2022

3. HNL Sjever 2021/2022

3. HNL Sjever 2021/2022

3. HNL Sjever 2021/2022

3. HNL Sjever 2021/2022

3. HNL Sjever 2021/2022

3. HNL Sjever 2021/2022

3. HNL Sjever 2021/2022

3. HNL Sjever 2021/2022

3. HNL Sjever 2021/2022

3. HNL Sjever 2021/2022

3. HNL Sjever 2021/2022

3. HNL Sjever 2021/2022

3. HNL Sjever 2021/2022

3. HNL Sjever 2021/2022

3. HNL Sjever 2021/2022

3. HNL Sjever 2021/2022

3. HNL Sjever 2021/2022

3. HNL Sjever 2021/2022

Kup ŽNS Varaždin 2021/2022

3. HNL Sjever 2021/2022

3. HNL Sjever 2021/2022

3. HNL Sjever 2021/2022

3. HNL Sjever 2021/2022

Kup ŽNS Varaždin 2021/2022

3. HNL Sjever 2021/2022

Kup ŽNS Varaždin 2021/2022

3. HNL Sjever 2021/2022

3. HNL Sjever 2021/2022

Kup ŽNS Varaždin 2020/2021

3. HNL Sjever 2020/2021

3. HNL Sjever 2020/2021

Kup ŽNS Varaždin 2020/2021

3. HNL Sjever 2020/2021

Kup ŽNS Varaždin 2020/2021

3. HNL Sjever 2020/2021

3. HNL Sjever 2020/2021

3. HNL Sjever 2020/2021

3. HNL Sjever 2020/2021

3. HNL Sjever 2020/2021

3. HNL Sjever 2020/2021

3. HNL Sjever 2020/2021

3. HNL Sjever 2020/2021

3. HNL Sjever 2020/2021

3. HNL Sjever 2020/2021

3. HNL Sjever 2020/2021

3. HNL Sjever 2020/2021

3. HNL Sjever 2020/2021

3. HNL Sjever 2020/2021

3. HNL Sjever 2020/2021

3. HNL Sjever 2020/2021

3. HNL Sjever 2020/2021

Kup ŽNS Varaždin 2020/2021

3. HNL Sjever 2020/2021

3. HNL Sjever 2020/2021

3. HNL Sjever 2020/2021

3. HNL Sjever 2020/2021

Kup ŽNS Varaždin 2020/2021

3. HNL Sjever 2020/2021

3. HNL Sjever 2020/2021

3. HNL Sjever 2020/2021

Kup ŽNS Varaždin 2020/2021

Kup ŽNS Varaždin 2020/2021

3. HNL Sjever 2019/2020

3. HNL Sjever 2019/2020

3. HNL Sjever 2019/2020

3. HNL Sjever 2019/2020

3. HNL Sjever 2019/2020

3. HNL Sjever 2019/2020

3. HNL Sjever 2019/2020

3. HNL Sjever 2019/2020

3. HNL Sjever 2019/2020

3. HNL Sjever 2019/2020

3. HNL Sjever 2019/2020

3. HNL Sjever 2019/2020

3. HNL Sjever 2019/2020

3. HNL Sjever 2019/2020

3. HNL Sjever 2019/2020

3. HNL Sjever 2019/2020

3. HNL Sjever 2019/2020

3. HNL Sjever 2019/2020

3. HNL Sjever 2019/2020

3. HNL Sjever 2019/2020

Kup ŽNS Varaždin 2019/2020

3. HNL Sjever 2019/2020

3. HNL Sjever 2019/2020

Kup ŽNS Varaždin 2019/2020

Kup ŽNS Varaždin 2019/2020

Kup ŽNS Varaždin 2018/2019

Kup ŽNS Varaždin 2018/2019

Kup ŽNS Varaždin 2018/2019

Kup ŽNS Varaždin 2018/2019

Kup ŽNS Varaždin 2017/2018

Kup ŽNS Varaždin 2017/2018

Kup ŽNS Varaždin 2017/2018

Kup ŽNS Varaždin 2017/2018

Kup ŽNS Varaždin