Polet (M)

Rezultati

0 - 1
NS Ludbreg – Seniori 2018/2019

Polet (M) - Gora

1 - 1
NS Ludbreg – Seniori 2018/2019

Ajax - Polet (M)

2 - 7
NS Ludbreg – Seniori 2018/2019

Polet (M) - Poljoprivrednik

0 - 4
NS Ludbreg – Seniori 2018/2019

Bukovčan 27 - Polet (M)

1 - 1
NS Ludbreg – Seniori 2018/2019

Polet (M) - Sloga

3 - 2
NS Ludbreg – Seniori 2018/2019

Razvitak - Polet (M)

1 - 0
NS Ludbreg – Seniori 2018/2019

Polet (M) - Poljanec

0 - 3
NS Ludbreg – Seniori 2018/2019

Struga-Rovokop - Polet (M)

1 - 3
NS Ludbreg – Seniori 2018/2019

Bukovčan - Polet (M)

2 - 4
NS Ludbreg – Seniori 2018/2019

Polet (M) - Lunjkovec

3 - 4
NS Ludbreg – Seniori 2018/2019

Podgora - Polet (M)

0 - 2
NS Ludbreg – Seniori 2018/2019

Polet (M) - Mladost (SP)

0 - 1
NS Ludbreg – Seniori 2018/2019

Karlovec - Polet (M)

7 - 1
Kup ŽNS Varaždin 2018/2019

Poljoprivrednik - Polet (M)

1 - 1
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Polet (M) - Sloga

0 - 1
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Ajax - Polet (M)

3 - 1
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Polet (M) - Lunjkovec

3 - 4
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Podgora - Polet (M)

0 - 1
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Polet (M) - Mladost (SP)

3 - 0
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Gora - Polet (M)

2 - 2
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Polet (M) - Poljoprivrednik

1 - 1
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Mladost (S) - Polet (M)

3 - 8
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Polet (M) - Radnički

4 - 3
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Bukovčan 27 - Polet (M)

2 - 2
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Polet (M) - Struga-Rovokop

1 - 2
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Poljanec - Polet (M)

1 - 4
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Polet (M) - Razvitak

3 - 2
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Bukovčan - Polet (M)

7 - 0
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Sloga - Polet (M)

1 - 2
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Polet (M) - Ajax

2 - 1
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Lunjkovec - Polet (M)

2 - 1
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Polet (M) - Podgora

2 - 0
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Mladost (SP) - Polet (M)

3 - 1
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Polet (M) - Gora

5 - 1
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Poljoprivrednik - Polet (M)

1 - 4
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Polet (M) - Mladost (S)

4 - 2
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Radnički - Polet (M)

0 - 4
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Polet (M) - Bukovčan 27

2 - 5
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Struga-Rovokop - Polet (M)

0 - 1
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Polet (M) - Poljanec

4 - 0
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Razvitak - Polet (M)

0 - 4
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Polet (M) - Bukovčan

0 - 11
Kup ŽNS Varaždin 2017/2018

Polet (M) - Drava (SĐ)

1 - 0
Kup ŽNS Varaždin 2017/2018

Polet (M) - Vindija

1 - 0
NS Ludbreg - Seniori

Dinamo 01 - Polet (M)

5 - 1
NS Ludbreg - Seniori

Polet (M) - Ajax

2 - 1
NS Ludbreg - Seniori

Poljanec - Polet (M)

1 - 1
NS Ludbreg - Seniori

Polet (M) - Radnički

1 - 1
NS Ludbreg - Seniori

Lunjkovec - Polet (M)

2 - 0
NS Ludbreg - Seniori

Polet (M) - Struga-Rovokop

0 - 0
NS Ludbreg - Seniori

Razvitak - Polet (M)

3 - 1
NS Ludbreg - Seniori

Polet (M) - Gora

1 - 2
NS Ludbreg - Seniori

Poljoprivrednik - Polet (M)

6 - 1
NS Ludbreg - Seniori

Polet (M) - Bukovčan 27

6 - 3
NS Ludbreg - Seniori

Mladost (SP) - Polet (M)

2 - 4
NS Ludbreg - Seniori

Polet (M) - Mladost (S)

2 - 0
Zimsko malonogometno prvenstvo Seniori - 1/8 finala

Zadrugar - Polet (M)

1 - 2
Zimsko malonogometno prvenstvo B

Polet (M) - Mladost (SP)

5 - 3
Zimsko malonogometno prvenstvo B

Zadrugar - Polet (M)

5 - 0
Zimsko malonogometno prvenstvo B

Polet (M) - Poljoprivrednik

0 - 0
NS Ludbreg - Seniori

Polet (M) - Dinamo 01

0 - 2
NS Ludbreg - Seniori

Ajax - Polet (M)

4 - 1
NS Ludbreg - Seniori

Polet (M) - Poljanec

5 - 1
NS Ludbreg - Seniori

Radnički - Polet (M)

7 - 0
NS Ludbreg - Seniori

Polet (M) - Lunjkovec

3 - 2
NS Ludbreg - Seniori

Struga-Rovokop - Polet (M)

1 - 0
NS Ludbreg - Seniori

Polet (M) - Razvitak

1 - 3
NS Ludbreg - Seniori

Gora - Polet (M)

3 - 0
NS Ludbreg - Seniori

Polet (M) - Poljoprivrednik

2 - 1
NS Ludbreg - Seniori

Bukovčan 27 - Polet (M)

2 - 3
NS Ludbreg - Seniori

Polet (M) - Mladost (SP)

5 - 1
NS Ludbreg - Seniori

Mladost (S) - Polet (M)

6 - 1
Kup ŽNS Varaždin

Vindija - Polet (M)