Struga-Rovokop

Rezultati

1 - 0
NS Ludbreg – Seniori 2018/2019

Podgora - Struga-Rovokop

2 - 10
NS Ludbreg – Seniori 2018/2019

Struga-Rovokop - Sloga

5 - 4
NS Ludbreg – Seniori 2018/2019

Mladost (SP) - Struga-Rovokop

1 - 2
NS Ludbreg – Seniori 2018/2019

Struga-Rovokop - Razvitak

2 - 3
NS Ludbreg – Seniori 2018/2019

Karlovec - Struga-Rovokop

0 - 1
NS Ludbreg – Seniori 2018/2019

Struga-Rovokop - Poljanec

3 - 2
NS Ludbreg – Seniori 2018/2019

Gora - Struga-Rovokop

0 - 3
NS Ludbreg – Seniori 2018/2019

Struga-Rovokop - Polet (M)

6 - 1
NS Ludbreg – Seniori 2018/2019

Ajax - Struga-Rovokop

1 - 2
NS Ludbreg – Seniori 2018/2019

Struga-Rovokop - Bukovčan

6 - 0
NS Ludbreg – Seniori 2018/2019

Poljoprivrednik - Struga-Rovokop

3 - 4
NS Ludbreg – Seniori 2018/2019

Struga-Rovokop - Lunjkovec

0 - 0
NS Ludbreg – Seniori 2018/2019

Bukovčan 27 - Struga-Rovokop

0 - 7
Kup ŽNS Varaždin 2018/2019

Struga-Rovokop - Plitvica

5 - 1
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Bukovčan 27 - Struga-Rovokop

1 - 1
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Struga-Rovokop - Poljanec

7 - 3
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Razvitak - Struga-Rovokop

1 - 6
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Struga-Rovokop - Bukovčan

1 - 2
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Sloga - Struga-Rovokop

1 - 0
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Struga-Rovokop - Ajax

1 - 2
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Lunjkovec - Struga-Rovokop

11 - 0
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Struga-Rovokop - Podgora

3 - 2
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Mladost (SP) - Struga-Rovokop

6 - 2
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Struga-Rovokop - Gora

2 - 2
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Polet (M) - Struga-Rovokop

2 - 4
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Struga-Rovokop - Poljoprivrednik

5 - 0
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Mladost (S) - Struga-Rovokop

4 - 0
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Radnički - Struga-Rovokop

1 - 1
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Struga-Rovokop - Bukovčan 27

1 - 1
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Poljanec - Struga-Rovokop

1 - 1
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Struga-Rovokop - Razvitak

3 - 2
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Bukovčan - Struga-Rovokop

1 - 0
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Struga-Rovokop - Sloga

4 - 3
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Ajax - Struga-Rovokop

3 - 1
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Struga-Rovokop - Lunjkovec

1 - 1
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Podgora - Struga-Rovokop

0 - 3
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Struga-Rovokop - Mladost (SP)

2 - 4
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Gora - Struga-Rovokop

2 - 5
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Struga-Rovokop - Polet (M)

0 - 2
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Poljoprivrednik - Struga-Rovokop

3 - 2
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Struga-Rovokop - Mladost (S)

1 - 4
NS Ludbreg – Seniori 2017/2018

Struga-Rovokop - Radnički

4 - 1
Kup ŽNS Varaždin 2017/2018

Novi Marof - Struga-Rovokop

3 - 2
Kup ŽNS Varaždin 2017/2018

Struga-Rovokop - Bukovčan 27

1 - 2
NS Ludbreg - Seniori

Lunjkovec - Struga-Rovokop

1 - 4
NS Ludbreg - Seniori

Struga-Rovokop - Razvitak

0 - 3
NS Ludbreg - Seniori

Gora - Struga-Rovokop

4 - 1
NS Ludbreg - Seniori

Struga-Rovokop - Poljoprivrednik

2 - 0
NS Ludbreg - Seniori

Polet (M) - Struga-Rovokop

1 - 2
NS Ludbreg - Seniori

Struga-Rovokop - Bukovčan 27

1 - 5
NS Ludbreg - Seniori

Mladost (SP) - Struga-Rovokop

1 - 4
NS Ludbreg - Seniori

Struga-Rovokop - Mladost (S)

3 - 1
NS Ludbreg - Seniori

Dinamo 01 - Struga-Rovokop

2 - 0
NS Ludbreg - Seniori

Struga-Rovokop - Ajax

1 - 3
NS Ludbreg - Seniori

Poljanec - Struga-Rovokop

4 - 1
NS Ludbreg - Seniori

Struga-Rovokop - Radnički

2 - 1
Zimsko malonogometno prvenstvo F

Sloga - Struga-Rovokop

1 - 6
Zimsko malonogometno prvenstvo F

Struga-Rovokop - Lunjkovec

5 - 4
NS Ludbreg - Seniori

Struga-Rovokop - Lunjkovec

5 - 1
NS Ludbreg - Seniori

Razvitak - Struga-Rovokop

1 - 2
NS Ludbreg - Seniori

Struga-Rovokop - Gora

2 - 0
NS Ludbreg - Seniori

Poljoprivrednik - Struga-Rovokop

3 - 2
NS Ludbreg - Seniori

Struga-Rovokop - Polet (M)

2 - 2
NS Ludbreg - Seniori

Bukovčan 27 - Struga-Rovokop

1 - 2
NS Ludbreg - Seniori

Struga-Rovokop - Mladost (SP)

3 - 3
NS Ludbreg - Seniori

Mladost (S) - Struga-Rovokop

2 - 3
NS Ludbreg - Seniori

Struga-Rovokop - Dinamo 01

2 - 1
NS Ludbreg - Seniori

Ajax - Struga-Rovokop

4 - 1
NS Ludbreg - Seniori

Struga-Rovokop - Poljanec

8 - 0
NS Ludbreg - Seniori

Radnički - Struga-Rovokop

4 - 1
Kup ŽNS Varaždin

Sloboda-ŠN - Struga-Rovokop