Udarnik 32

Ime kluba: NK “Udarnik 32“ Gornji Kućan
Adresa: Varaždinska 168, Gornji Kućan, 42000 Varaždin
OIB: 52799906776
Kontakt: 098/927-9943 – Krasnodar Hrastovec
Službeni e-mail: rora.hrastovec@gmail.com
Predsjednik: Jurica Pocedulić
Tajnik: Krasnodar Hrastovec
Godina osnivanja: 01.01.1932.

Rezultati

13:00
3. ŽNL Skupina Varaždin ŽNL 2020/2021

Podravac (SV) - Udarnik 32

13:30
3. ŽNL Skupina Varaždin ŽNL 2020/2021

Udarnik 32 - Trnje

13:30
3. ŽNL Skupina Varaždin ŽNL 2020/2021

Bratstvo - Udarnik 32

0 - 2
3. ŽNL Skupina Varaždin ŽNL 2020/2021

Udarnik 32 - Omladinac

0 - 0
3. ŽNL Skupina Varaždin ŽNL 2020/2021

Udarnik 32 - Sračinec

1 - 2
3. ŽNL Skupina Varaždin ŽNL 2020/2021

Vinica - Udarnik 32

2 - 0
3. ŽNL Skupina Varaždin ŽNL 2020/2021

Udarnik 32 - Vratno

0 - 0
3. ŽNL Skupina Varaždin ŽNL 2020/2021

Vindija - Udarnik 32

1 - 4
3. ŽNL Skupina Varaždin ŽNL 2020/2021

Udarnik 32 - Podravac (SV)

4 - 0
3. ŽNL Skupina Varaždin ŽNL 2020/2021

Trnje - Udarnik 32

1 - 1
3. ŽNL Skupina Varaždin ŽNL 2020/2021

Udarnik 32 - Bratstvo

3 - 1
3. ŽNL Skupina Varaždin ŽNL 2020/2021

Omladinac - Udarnik 32

3 - 0
Kup ŽNS Varaždin 2020/2021

Nedeljanec - Udarnik 32

3 - 0
Kup ŽNS Varaždin 2020/2021

Udarnik 32 - Vratno

16:30
3. ŽNL Skupina Varaždin 2019/2020

Klenovnik - Udarnik 32

16:30
3. ŽNL Skupina Varaždin 2019/2020

Udarnik 32 - Sračinec

15:30
3. ŽNL Skupina Varaždin 2019/2020

Omladinac - Udarnik 32

1 - 1
3. ŽNL Skupina Varaždin 2019/2020

Udarnik 32 - Mladost (VT)

2 - 2
3. ŽNL Skupina Varaždin 2019/2020

Podravac (SV) - Udarnik 32

6 - 1
3. ŽNL Skupina Varaždin 2019/2020

Udarnik 32 - Vindija

3 - 0
3. ŽNL Skupina Varaždin 2019/2020

Vratno - Udarnik 32

1 - 0
3. ŽNL Skupina Varaždin 2019/2020

Udarnik 32 - Bratstvo

0 - 0
3. ŽNL Skupina Varaždin 2019/2020

Udarnik 32 - Klenovnik

0 - 5
3. ŽNL Skupina Varaždin 2019/2020

Sračinec - Udarnik 32

2 - 1
3. ŽNL Skupina Varaždin 2019/2020

Udarnik 32 - Omladinac

0 - 0
3. ŽNL Skupina Varaždin 2019/2020

Mladost (VT) - Udarnik 32

4 - 0
3. ŽNL Skupina Varaždin 2019/2020

Udarnik 32 - Podravac (SV)

1 - 5
3. ŽNL Skupina Varaždin 2019/2020

Vindija - Udarnik 32

6 - 3
3. ŽNL Skupina Varaždin 2019/2020

Udarnik 32 - Vratno

3 - 6
3. ŽNL Skupina Varaždin 2019/2020

Bratstvo - Udarnik 32

2 - 1
Kup ŽNS Varaždin 2019/2020

Mladost (Š) - Udarnik 32

0 - 4
3. ŽNL – Seniori 17/18

Vratno - Udarnik 32

2 - 4
3. ŽNL – Seniori 17/18

Udarnik 32 - Vindija

1 - 1
3. ŽNL – Seniori 17/18

Mladost (VT) - Udarnik 32

4 - 0
3. ŽNL – Seniori 17/18

Udarnik 32 - Podravac (SV)

2 - 1
3. ŽNL – Seniori 17/18

Beretinec - Udarnik 32

2 - 5
3. ŽNL – Seniori 17/18

Udarnik 32 - Omladinac

6 - 3
3. ŽNL – Seniori 17/18

Klenovnik - Udarnik 32

2 - 0
3. ŽNL – Seniori 17/18

Udarnik 32 - Bratstvo

0 - 3
3. ŽNL – Seniori 17/18

Klenovnik - Udarnik 32

7 - 3
3. ŽNL – Seniori 17/18

Udarnik 32 - Mladost (VT)

0 - 0
3. ŽNL – Seniori 17/18

Bratstvo - Udarnik 32

1 - 3
3. ŽNL – Seniori 17/18

Udarnik 32 - Beretinec

2 - 1
3. ŽNL – Seniori 17/18

Podravac (SV) - Udarnik 32

9 - 0
3. ŽNL – Seniori 17/18

Udarnik 32 - Vratno

1 - 0
3. ŽNL – Seniori 17/18

Vindija - Udarnik 32

3 - 0
3. ŽNL – Seniori 17/18

Udarnik 32 - Omladinac

2 - 0
3. ŽNL – Seniori 17/18

Udarnik 32 - Klenovnik

3 - 0
3. ŽNL – Seniori 17/18

Mladost (VT) - Udarnik 32

2 - 0
3. ŽNL – Seniori 17/18

Udarnik 32 - Bratstvo

2 - 1
3. ŽNL – Seniori 17/18

Beretinec - Udarnik 32

1 - 0
3. ŽNL – Seniori 17/18

Udarnik 32 - Podravac (SV)

0 - 5
3. ŽNL – Seniori 17/18

Vratno - Udarnik 32

2 - 2
3. ŽNL – Seniori 17/18

Udarnik 32 - Vindija

1 - 0
3. ŽNL – Seniori 17/18

Omladinac - Udarnik 32

4 - 0
Kup ŽNS Varaždin 2017/2018

Varteks - Udarnik 32

2 - 0
Kup ŽNS Varaždin 2017/2018

Udarnik 32 - Mladost (VŽ)

3 - 3
3. ŽNL - Seniori

Omladinac - Udarnik 32

3 - 0
3. ŽNL - Seniori

Udarnik 32 - Vindija

1 - 3
3. ŽNL - Seniori

Mladost (VT) - Udarnik 32

2 - 1
3. ŽNL - Seniori

Udarnik 32 - Trnje

5 - 0
3. ŽNL - Seniori

Podravac (SV) - Udarnik 32

4 - 2
3. ŽNL - Seniori

Udarnik 32 - Beretinec

1 - 2
3. ŽNL - Seniori

Bratstvo - Udarnik 32

6 - 1
3. ŽNL - Seniori

Udarnik 32 - Vratno

1 - 0
3. ŽNL - Seniori

Bratstvo - Udarnik 32

3 - 3
3. ŽNL - Seniori

Udarnik 32 - Trnje

0 - 3
3. ŽNL - Seniori

Vindija - Udarnik 32

1 - 5
3. ŽNL - Seniori

Udarnik 32 - Podravac (SV)

3 - 0
3. ŽNL - Seniori

Mladost (VT) - Udarnik 32

3 - 0
3. ŽNL - Seniori

Udarnik 32 - Vratno

0 - 4
3. ŽNL - Seniori

Omladinac - Udarnik 32

3 - 0
3. ŽNL - Seniori

Udarnik 32 - Beretinec

1 - 0
3. ŽNL - Seniori

Udarnik 32 - Bratstvo

1 - 0
3. ŽNL - Seniori

Trnje - Udarnik 32

2 - 2
3. ŽNL - Seniori

Udarnik 32 - Vindija

2 - 1
3. ŽNL - Seniori

Podravac (SV) - Udarnik 32

3 - 0
3. ŽNL - Seniori

Udarnik 32 - Mladost (VT)

0 - 2
3. ŽNL - Seniori

Vratno - Udarnik 32

4 - 2
3. ŽNL - Seniori

Udarnik 32 - Omladinac

3 - 3
3. ŽNL - Seniori

Beretinec - Udarnik 32

1 - 0
Kup ŽNS Varaždin

Orač - Udarnik 32