Dječji nogometni festival “Zdravo maleni 2023” Dječji vrtić Bajka Varaždin

Dana, 28.09.2023. godine, u prostorima dječjeg vrtića Bajka u Varaždinu, održana je treća od devet planiranih sportskih aktivnosti u sklopu projekta “Dječji nogometni festival ZDRAVO MALENI 2023“ koji organizira Županijski nogometni savez Varaždin uz potporu Ministarstvo turizma i sporta.
Cilj aktivnosti odnosi se na okupljanje djece, uglavnom predškolaca sa svrhom promocije nogometne igre, aktivnog bavljenja sportom i općenito zdravog života.
Na drugoj aktivnosti sudjelovalo je 40 djece iz dječjeg vrtića Bajka Varaždin, pod stručnim vodstvom voditelja programa Nikice Bunića.
Aktivnosti su se sastojale od igara zabavnog karaktera, a nakon završetka aktivnosti prisutnima je podijeljena hrana i sokovi.