Osnovni podaci

grb


Županijski Nogometni Savez Varaždin
Adresa: Zagrebačka 91
Telefon: 042 / 240 206
Fax: 042 / 240 206
E-mail: uprava@zns-varazdin.hr
OIB: 96992293157
Žiro račun: 2360000-1101730240
IBAN: HR7623600001101730240


Županijski Nogometni Savez Varaždin                                                                                               
Nogometno središte Ludbreg
E-mail: nsludbreg@email.t-com.hr
OIB: 96992293157