Search
Close this search box.

FORMALIZACIJA TRENERSKIH LICENCI

Obavještavaju se svi treneri sa licencama C, B nacionalna i A nacionalna ( izdane od strane ZNT Varaždin ili Nogometne akademije HNS ), a koji su se prijavili do 01.08.2016. i nisu dosad prisustvovali formalizaciji, da su obavezni provesti „formalizaciju“ već stečenih licenci i to kroz dokazivanje kompetencija i polaganjem ispita za dokazivanje ovih kompetencija.

 

Svi navedeni treneri dužni pri su pri dolasku na seminar formalizacije priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili preslika):

 

– Domovnica

– Svjedodžba srednje škole

– Diploma C, B ili A

– Potvrdu kluba o minimalno 1 godini trenerske prakse

 

Teoretski dio formalizacije će se održati u ponedjeljak, 08.08.2016. godine s početkom u 16:00 sati u Dvorani ŽNS Varaždin, Zagrebačka 91.

Pismeni ispit za trenere sa licencama C održat će se u subotu 13.08.2016. godine s početkom u 10:00 sati u Dvorani ŽNS Varaždin, Zagrebačka 91.

Usmeni ispit za trenere sa B nacionalnim i A nacionalnim licencama održat će se u dogovoru sa predavačima.

 

Treneri koji su već odslušali predavanje na teoretskom dijelu formalizacije, a nisu uspješno položili pismeni ispit trebaju doći samo na ponovno polaganje pismenog ispita.

 

Napominjemo da je prisustvo formalizaciji obavezno za sve trenere sa navedenim licencama, jer treneri koji neće proći formalizaciju neće moći dobiti licencu (dozvolu) za rad u klubovima.

Kotizacija za teoretski dio formalizacije plaća se pri dolasku u iznosu od 50,00 kn.

Treneri koji su uspješno proveli formalizaciju mogu u isto vrijeme podići svoja Uvjerenja o usavršavanju ili osposobljavanju.

 

Tajnik ZNT Varaždin

Goran Labaš