Search
Close this search box.

Iskaz interesa za poboljšanje sportske infrastrukture 2022-2026

U suradnji sam Varaždinskom županijom i Hrvatskim nogometnim savezom, ŽNS Varaždin raspisuje Iskaz interesa za poboljšanje sportske infrastrukture u razdoblju od 2022.-2026. godine.

Predmet natječaja mogu biti članice ŽNS Varaždin koje su vlasnici sportskih građevina ili imaju Ugovor o korištenju sportske građevine.

Prijaviti se može interes za poboljšanje sportske infrastrukture kako slijedi:

  1. Obnova terena za igru (sanacija ili navodnjavanje)
  2. Postavljanje rasvjete
  3. Obnova svlačionica (dogradnja postojećih ili adaptacija)
  4. Nabava aluminijskih golova ili kučica za pričuvne igrače

UVJETI ZA ISKAZ INTERESA

  • Iskaz interesa dostavlja se na za to službenom obrascu kojeg će izdati ŽNS Varaždin svim zainteresiranim klubovima-Udrugama (ispisan isključivo na PC uređaju – ne ručno). Obrazac se nalazi na našoj internet stranici ( Datoteke –> Službeni dokumenti  https://zns-varazdin.hr/download/dokumentacija-za-iskaz-interesa-2022-2026/ )
  • Maksimalan iznos visine donacije od strane ŽNS Varaždin može iznositi 50% od ukupne vrijednosti projekta ili ukupno maksimalni iznosi od 50.000,00 (pedeset tisuća) kuna
  • Rok za dostavu iskaza interesa je od 01.04.2022 do 01.05.2022 godine na adresu Županijski nogometni savez Varaždin, Zagrebačka 91, 42000 Varaždin sa naznakom „Komisija za sportsku infrastrukturu“
  • Klub-Udruga trebaju imati suglasnost o sufinanciranju projekta u iznosu vrijednosti donacije ŽNS Varaždin od Grada, Općine kojem pripadaju

Nakon otvaranja iskaza interesa Komisija za sportsku infrastrukturu će prijedloge dostaviti IO ŽNS Varaždin na donošenje konačne odluke.