Search
Close this search box.

Izvještajna Skupština ŽNS Varaždin

U petak 10.03.2017. u restoranu Fontana u Varaždinu održana je redovna izvještajna sjednica Skupštine ŽNS Varaždin. Bilo je prisutno 36 od 57 zastupnika što iznosi 63,15 %, a sve odluke donesene su jednoglasno. ŽNS Varaždin uskladio je svoj Statut sa Zakonom o športu. Umjesto dasadašnjeg dopredsjednika Ronija Košćaka, koji je podnio ostavku na to mjesto izabran je Ervin Horvat.

Izabrani su i novi članovi Izvršnog odbora: Stjepan Cvek (NK Varaždin) i Zvonimir Mendaš (ŽNK Lepoglava).

Zapisnik sa Skupštine biti će objavljeni u službenom glasilu ŽNS Varaždin.