Search
Close this search box.

Licenciranje klubova – promjena rokova

Na temelju odluke Odbora za hitnost ŽNS Varaždin od 20.04.2020. godine, na prijedlog Komisije za licenciranje promijenjeni su rokovi za licenciranje klubova za natjecanje u ŽNL za natjecateljsku godinu 2020/21. kako slijedi:

– od 21.04. – 15.05.2020. – klubovi moraju dostaviti dokumentaciju za licenciranje

– od 18.05. – 22.05.2020. – komisija će pregledati dostavljenu dokumentaciju

– od 25.05. – 07.06.2020. – komisija će po terenima utvrditi uvjete iz licenciranja

– do 12.06.2020. – IO ŽNS (Odbor za hitnost) će donijeti Odluke o izdavanju licenci

– do 26.06.2020. – rok za žalbe klubova te dopuna dokumentacije

– od 29.06 – 05.07.2020. – komisija će po terenima provjeriti ispravljeno

– do 13.07.2020. – konačna odluka IO ŽNS Varaždin o sastavu ŽNL-a za 2020/21 godinu

Odluka o kriterijima i uvjetima za natjecanje po ligama kao i svi potrebni materijali koje klubovi trebaju dostaviti dostaviti u Ured Saveza zaključno sa 15.05.2020.godine klubovima suz poslani na službene e-mail adrese.