Search
Close this search box.

NATJEČAJ za dodjelu priznanja “ŽNS VARAŽDIN”

Komisija za marketing IO ŽNS Varaždin je temeljem članka 80. st. 1. Statuta i temeljem članka

36. st 5. Pravilnika o radu Izvršnog odbora i njegovih tijela (Glasnik ŽNS-a br. 1301)

dana 15. Siječnja 2020. godine, raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu priznanja “ŽNS VARAŽDIN”

a u znak priznanja i časti  za osobite doprinose razvitku nogometnog sporta na području Varaždinske županije za 2019. godinu.

Priznanje će se svake godine dodjeljivati pojedincima kao nagrada za izniman doprinos razvoju nogometnog sporta u Varaždinskoj županiji.

Pravo predlaganja kandidata imaju nogometni klubovi i udruge članice ŽNS Varaždin

Za dodjelu priznanja mogu se, za osobite doprinose za razvoj i unapređenje nogometnog sporta, postignute izuzetne rezultate, značajno ostvarenje znanstvenog, stručnog i pedagoškog rada u svim kategorijama igrača u klubu predložiti:
– fizička osoba u Klubu,članici ŽNS Varaždin, ako u nogometnom sportu aktivno djeluje najmanje 25 godina i ima navršenih 55 godina života.
– fizička osoba u Udruzi, članici ŽNS Varaždin, ako u nogometnom sportu aktivno djeluje najmanje 25 godina i ima navršenih 55 godina života

Prijedlog treba biti pisano obrazložen i sadržavati podatke o kandidatu. Obrazac prijedloga može se preuzeti na internet stranici ŽNS Varaždin (datoteke/obrasci)

 Prijedlozi s obrazloženjem upućuju se na adresu:
Županijski nogometni savez Varaždin, za “priznanja i nagrade“, Zagrebačka 91, 42000 Varaždin

Rok za slanje prijedloga je 30 dana od dana objave ovog Natječaja ili do 15.02.2020. godine

Obrazac možete preuzeti ovdje