Search
Close this search box.

Natječaj za dodjelu priznanja “ŽNS VARAŽDIN”

Komisija za marketing IO ŽNS Varaždin je temeljem članka 80. st. 1. Statuta i temeljem članka

36. st 5. Pravilnika o radu Izvršnog odbora i njegovih tijela(Glasnik ŽNS-a br. 1255)

dana 13. veljače 2019.godine, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za dodjelu priznanja “ŽNS VARAŽDIN”

 

u znak priznanja i časti  za osobite doprinose razvitku nogometnog sporta na području

Varaždinske županije za 2018. godinu.

 1. Priznanje će se svake godine dodjeljivati pojedincima kao nagrada za izniman doprinos razvoju nogometnog sporta u Varaždinskoj županiji.
 1. Pravo predlaganja kandidata imaju nogometni klubovi i udruge članice ŽNS Varaždin
 1. Za dodjelu priznanja mogu se, za osobite doprinose za razvoj i unapređenje nogometnog sporta, postignute izuzetne rezultate, značajno ostvarenje znanstvenog, stručnog i pedagoškog rada u svim kategorijama igrača u klubu predložiti:
  – fizička osoba u Klubu,članici ŽNS Varaždin, ako u nogometnom sportu aktivno djeluje najmanje 25 godina i ima navršenih 55 godina života.
  – fizička osoba u Udruzi, članici ŽNS Varaždin, ako u nogometnom sportu aktivno djeluje najmanje 25 godina i ima navršenih 55 godina života
 2. Prijedlog treba biti pisano obrazložen i sadržavati podatke o kandidatu. Obrazac prijedloga može se preuzeti na internet stranici ŽNS Varaždin (datoteke/obrasci)
 1. Prijedlozi s obrazloženjem upućuju se na adresu:
  Županijski nogometni savez Varaždin, za “priznanja i nagrade“, Zagrebačka 91, 42000 Varaždin
 1. Rok za slanje prijedloga je 20 dana od dana objave ovog Natječaja ili do 06.03.2019. godine

 

 

Varaždin, 13.02.2019.

 

                                                                                                                                Komisija za marketing IO ŽNS Varaždin

                                                                                                                                      Crnković Dražen, predsjednik