Search
Close this search box.

Natječaj za upis nogometnih delegata

Na svojoj sjednici dana 12.07.2017 Izvršni odbor Udruge nogometnih delegata, na temelju članka 10. i 11. Statuta udruge donio je odluku te organizira:                                

N A T J E Č A J

za upis na tečaj za izobrazbu

NOGOMETNIH DELEGATA ŽNS Varaždin.

Tečaj traje 10 sati teorijske nastave, uz uplatu takse od 200 kuna po prijavi na početku teorijske nastave,  te praktični rad na utakmicama Županijskih nogometnih liga. UVJETI ZA UPIS:

Prema čl. 3. Poslovnika o radu Udruge nogometnih delegata kandidati, moraju zadovoljiti slijedeće uvjete:

o      sudac regionalnog ili saveznog ranga u trajanju suđenja u nogometu od najmanje 12 godina

o      priznati športski djelatnik na razini ŽNS Varaždin u trajanju obnašanja dužnosti u nogometnom športu od najmanje 3 godine

  1. PRIJAVE ZA UPIS:

Prijave za upis šalju se preporučenom pošiljkom,zaključno do 15.08.2017 na adresu udruge:

UDRUGA NOGOMETNIH DELEGATA, Zagrebačka 91, p.p. 153,  42000 Varaždin

Dokumenti koji se prilažu kod prijave:

  1. molba za učlanjenje u Udrugu
  2. sportski životopis
  3. preslika domovnice
  4. potvrda o nekažnjavanju
  5. liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja dužnosti delegata na nogometnim utakmicama
  6. ovjerena pismena preporuka športske udruge ili kluba iz koje kandidat dolazi
  7. dvije fotografije