Search
Close this search box.

Novi postupak kategorizacije sportaša

Hrvatski olimpijski odbor nastavlja s postepenom digitalizacijom svog poslovanja, uključujući i postupak kategorizacije sportaša. U skladu s tim, predstavljene su nove upute za podnošenje zahtjeva za kategorizaciju sportaša.

Novi postupak kategorizacije sportaša

Od sada, sportaši će zahtjeve za kategorizaciju podnositi putem novog online sustava. Ovdje su ključni koraci koje sportaši moraju slijediti:

Ispunjavanje online obrasca: Sportaš ispunjava elektronički obrazac za kategorizaciju putem poveznice navedene u objavi na stranici HNS-a.

Generiranje obrasca: Po završetku, sportaš klikom na opciju “Generiraj obrazac” pohranjuje obrazac u PDF formatu na osobnom računalu.

Tiskanje i potpisivanje: Pohranjeni obrazac sportaš ispisuje i vlastoručno potpisuje.

Ovjera u klubu i savezu: Potpisani obrazac ovjerava se potpisom i pečatom u matičnom sportskom klubu i nacionalnom sportskom savezu.

Priprema dokumentacije: Uz ovjereni obrazac, prilaže se potrebna dokumentacija koja dokazuje ispunjenje kriterija za određenu kategoriju.

Skeniranje i spajanje dokumenta: Ovjereni obrazac i dokumentacija se skeniraju i spajaju u jedan PDF dokument.

Dostava zahtjeva: Skenirani zahtjev (obrazac i dokumentacija) šalje se na e-mail adresu kategorizacija@hoo.hr.

Napomena: Svaki sportaš mora imati svoj zaseban PDF dokument. Ako nacionalni sportski savez dostavlja zahtjeve za više sportaša, svaki zahtjev mora biti u zasebnom PDF dokumentu.

Upute za nacionalne sportske saveze

Nacionalni sportski savezi trebaju obratiti posebnu pažnju na sljedeće:

Ako zaprimite zahtjev koji nije prošao gore navedeni postupak, prepoznat ćete ga po nedostatku generiranog identifikacijskog “Broja zahtjeva” na prvoj stranici u gornjem lijevom dijelu.

Takav zahtjev ovjerite i pošaljite na kategorizacija@hoo.hr prema gore navedenim uputama.

Sportašu ili klubu odgovorite poveznicom na online obrazac i zamolite ih da elektronički unesu tražene podatke.

Ovim koracima HOO nastavlja unapređivati efikasnost i transparentnost postupka kategorizacije sportaša, omogućujući bržu i lakšu obradu zahtjeva te bolju organizaciju unutar sportskih saveza.