Search
Close this search box.

Odluka o dežurstvu ureda ŽNS Varaždin

Temeljem čl. 43. Statuta ŽNS Varaždin, Odbor za hitnost ŽNS Varaždin je dana 16.03.2020. godine donio:

                                   

O D L U K U

 

O dežurstvu Ureda ŽNS Varaždin, a zbog novonastale situacije vezano na Korona virus i preventivnog djelovanja.

Ured Saveza radit će do 31.03.2020. godine prema sljedećem rasporedu:

17.03.2020. (utorak) – od 8 do 12 sati – dežuran Željko FRANIĆ (098/197-5190)
18.03.2020. (srijeda) – od 8 do 12 sati – dežuran Dino KRAMAR (091/240-2061)
19.03.2020. (četvrtak) – od 8 do 12 sati – dežuran Nikica BUNIĆ (099/851-8846)
20.03.2020. (petak) – od 8 do 12 sati – dežuran Nino VUGRINEC (099/231-7960)
23.03.2020. (ponedjeljak) – od 8 do 12 sati – dežuran Željko FRANIĆ (098/197-5190)
24.03.2020. (utorak) – od 8 do 12 sati – dežuran Dino KRAMAR (091/240-2061)
25.03.2020. (srijeda) – od 8 do 12 sati – dežuran Nikica BUNIĆ (099/851-8846)
26.03.2020. (četvrtak) – od 8 do 12 sati – dežuran Nino VUGRINEC (099/231-7960)
27.03.2020. (petak) – od 8 do 12 sati – dežuran Željko FRANIĆ (098/197-5190)
30.03.2020. (pojnedjeljak) – od 8 do 12 sati – dežuran Dino KRAMAR (091/240-2061)
31.03.2020. (utorak) – od 8 do 12 sati – dežuran Nikica BUNIĆ (099/851-8846)

NAPOMENA: Glavni tajnik, NOVAK Ivan, svakodnevno (098/373-416)