Search
Close this search box.

Odluka o provođenju svih potrebnih epidemioloških mjera vezanih za sprečavanje širenja virusa Covid-19

Na temelju čl. 43. Statuta ŽNS Varaždin, a u svezi uputa HOO, HNS-a i stožera civilne zaštite Varaždinske županije, dana 07.08.2020. donosi se:

O D L U K A

O provođenju svih potrebnih epidemioloških mjera, vezanih za sprečavanje širenja virusa Covid-19 na nogometnim utakmicama na području županije Varaždinske.

Klubovi, organizatori utakmica dužni su se pridržavati sljedećih mjera i odgovorno su za iste:

– utakmicu prijaviti u nadležnoj policijskoj postaji najmanje 48 sati prije odigravanja iste i ovlastiti osobu zaduženu za provođenje epidemioloških mjera i suradnju sa nadležnim službama (policija i civilna zaštita). Ista osoba treba sudjelovati i na sastanku pred utakmicu.

– osigurati mjesto za ulazak gledatelja na stadion / igralište i osigurati dezinfekcijska sredstva za gledatelje

– voditi evidenciju prisutnih osoba na način da se na obrazac objavljen u službenom glasilu ŽNS Varaždin „NOGOMET 1323“ upisuju svi prisutni gledatelji na utakmici sa imenom i prezimenom, te brojem telefona, bez obzira na broj gledatelja na utakmici

– na vidno istaknutim mjestima potrebno je izvjesiti upute za sprečavanje širenja virusa Covid-19 objavljene u službenom glasilu ŽNS Varaždin, „NOGOMET 1323“.

– provjetriti i dezinficirati sve službene prostorije kluba

– na službenom sastanku pred utakmicu svi prisutni dužni su imati zaštitnu masku za lice

– sve osobe u sportskom objektu dužne su se minimnalno zadržavati onoliko koliko je to potrebno