Produljenje članarine igrača za 2017 godinu

Temeljem odluke IO ŽNS Varaždin svi klubovi dužni su izvršiti produljenje članarine za svoje registrirane igrač Rok za produljenje članarine je od 04.01.2017. – 15.02.2017. na službenom obrascu koji se nalazi na internet stranici ŽNS Varaždin (Datoteke à Obrasci) i prilogu ovog službenog glasila.

Obrazac mora biti popunjen PC uređajem i ovjeren potpisom ovlaštene osobe i žigom kluba.

Kod upisivanja spiska igrača potrebno je zaokružiti igrače koji su mlađi od 16 godina na dan 01.01.2017. godine.