Search
Close this search box.

Produljenje članarine igrača za 2017 godinu

Temeljem odluke IO ŽNS Varaždin svi klubovi dužni su izvršiti produljenje članarine za svoje registrirane igrač Rok za produljenje članarine je od 04.01.2017. – 15.02.2017. na službenom obrascu koji se nalazi na internet stranici ŽNS Varaždin (Datoteke à Obrasci) i prilogu ovog službenog glasila.

Obrazac mora biti popunjen PC uređajem i ovjeren potpisom ovlaštene osobe i žigom kluba.

Kod upisivanja spiska igrača potrebno je zaokružiti igrače koji su mlađi od 16 godina na dan 01.01.2017. godine.