Search
Close this search box.

Županijske selektivne aktivnosti

Županijske selektivne aktivnosti za dječake 2009. godišta:

Dana, 31.08.2022. godine, s početkom u 17.00 sati održana je selektivna utakmica za dječake (2009. godište) u Kućanu Donjem na igralištu NK “Zelengaj“.  Termin održavanja selektivne utakmice objavljen je u službenom glasilu ŽNS Varaždin br. 1426, te su kontaktirani voditelji škola nogometa, voditelji nogometnih centara i treneri momčadi navedenih godišta.

Na selekcijsku utakmicu odazvalo se 38 igrača iz sljedećih klubova: NK Varaždin, NK “Sloboda“ Varaždin, NK “Novi Marof“, NK “Ivančica“ Ivanec, NK “Varteks“ Varaždin, NK “Polet“ Cestica (NC Cestica), NK “Lepoglava“ (NC Lepoglava/Klenovnik), NK “Orač“ Petrijanec (NC Petrijanec/Nova Ves), NK “Drava-Ajax“ Sv. Đurđ (NC Sveti Đurđ), NK “Podravac“ Svibovec Podravski, NK “Zelengaj“ Kućan Donji (NC Trnovec/Kućan/Šemovec) i NK “Razvitak“ Čičkovina (NC Jalžabet/Martijanec).

U provedbi selektivnih aktivnosti sudjelovali su sljedeći treneri: g. Josip Gavranović (NK “Varaždin“), g. Bruno Posavec (NK “Podravina“ Ludbreg, g.Hrvoje Vrbanić (NK “Zelengaj“) i g.Anton Žugec (NK “Novi Marof“).

Županijske selektivne aktivnosti za dječake 2010. godišta:

Dana, 01.09.2022. godine, s početkom u 17.00 sati održana je selektivna utakmica za dječake (2009. godište) u Sračincu na igralištu NK “Sračinec“.   Termin održavanja selektivne utakmice objavljen je u službenom glasilu ŽNS Varaždin br. 1426, te su kontaktirani voditelji škola nogometa, voditelji nogometnih centara i treneri momčadi navedenih godišta.

Na selekcijsku utakmicu odazvalo se 36 igrača iz sljedećih klubova: NK Varaždin, NK “Sloboda“ Varaždin, NK “Novi Marof“, NK “Ivančica“ Ivanec, NK “Varteks“ Varaždin, NK “Novakovec“ (NC Jalžabet/Martijanec), NK “Nedeljanec“ (NC Vidovec), NK “Vinica“ (NC Maruševec/Vinica), NK “Zadrugar“ Hrastovsko (NC Sveti Đurđ), NK “Podravac“ Svibovec Podravski, NK “Trnje“ Trnovec (NC Trnovec/Kućan/Šemovec) i NK “Razvitak“ Čičkovina (NC Jalžabet/Martijanec).

U provedbi selektivnih aktivnosti sudjelovali su sljedeći treneri: g. Goran Labaš (NK “Varaždin“), g. Bruno Posavec (NK “Podravina“ Ludbreg, g.Hrvoje Vrbanić (NK “Zelengaj“) i g.Anton Žugec (NK “Novi Marof“).

Ovom prilikom zahvaljujemo se, domaćinu utakmica, nogometnom klubu “Zelengaj“ i nogometnom klubu “Sračinec” na gostoprimstvu.