Search
Close this search box.

ŽUPANIJSKI VESELI NOGOMET ZA DJECU I MLADEŽ – TURČIN

Županijski nogometni savez Varaždin, uz potporu Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske, predstavlja sportski program pod nazivom ”Županijski veseli nogomet za djecu i mladež” kojim će omogućiti djeci i mladima slabijeg imovinskog statusa, teškoćama u razvoju i svim nacionalnim manjinama da pronađu mjesto u programu besplatnog treninga sa naglaskom na pružanje rekreacije kojom se postiže poticanje i promicanje sporta te zdravog načina života.
Posebni interes odnosi se na promidžbu sportske aktivnosti s ciljem povećanja masovnosti djece sportaša i stručnog kadra orijentiranog na rad s djecom i mladima.
Županijski nogometni savez Varaždin isto će omogućiti svim polaznicima nogometnih centara te pripadajućim osnovnim školama.
Program omogućuje uključivanje djece i mladih od 6 do 18 godina.
Program ”Županijski veseli nogomet za djecu i mladež” provodit će se kroz mjesec rujan i listopad, a obuhvatit će područje čitave Varaždinske županije.
Treće okupljanje u sklopu programa održat će se dana, 06.10.2022. godine s početkom u 17.00 sati, na igralištu NK Dubravka-Zagorac u Turčinu.